Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Kreatywny uczeń w innowacyjnej Szkole Podstawowej w Koziegłowach

kategoria
nazwa beneficjenta
GMINA I MIASTO KOZIEGŁOWY
wartość projektu
267 410,00 zł
dofinansowanie z UE
227 298,50 zł
Województwo
śląskie
Powiat
myszkowski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
działanie
11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

Projekt dotyczy polepszenia kompetencji matematycznych, językowych, przyrodniczych i informatycznych uczniów Szkoły Podstawowej w Koziegłowach.Obejmie 130 uczniów (75dz/75ch) oraz 20 nauczycieli(18k/.2m). Placówka zlokalizowana jest w mieście Koziegłowy (do 5 tys. mieszkańców) w powiecie myszkowskim. Priorytetem Wnioskodawcy jest wzrost zaangażowania uczniów w proces edukacyjny, rozwijanie talentów i pasji poprzez wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania opartych na TIK co będzie skutkowało poprawą osiąganych wyników. W zakresie kompetencji miękkich cel to zniwelowanie barier dotyczących komunikacji w języku ang., promowanie pracy zespołowej i współpracy oraz kształtowanie kompetencji uczenia się przez całe życie. Niezwykle ważnym elementem podejmowanych działań jest wyposażenie uczestników w praktyczną wiedzę dotyczącą rynku pracy i kompetencje pozwalające na nim prawidłowo funkcjonować w przyszłości.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.