Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Opracowanie szybszej metody druku 3D pozwalającej na obniżenie kosztów produkcji i poprawienie własności mechanicznych przy zachowaniu możliwie najlepszej jakości powierzchni

nazwa beneficjenta
BIBUS MENOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wartość projektu
2 803 252,50 zł
dofinansowanie z UE
1 848 553,88 zł
Województwo
małopolskie
pomorskie
Powiat
m. Gdańsk
m. Kraków
program
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
działanie
4.1. Badania naukowe i prace rozwojowe
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Numer_referencyjny_programu_pomocowego: SA.41471(2015/X) Przeznaczenie_pomocy_publicznej: art: 25 rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187/1 z 26.06.2014) Głównym celem projektu jest opracowanie nowej technologii wytwarzania przyrostowego (potocznie druku 3D), która będzie konkurencyjna w stosunku do najbardziej popularnych technologii FDM i FFF pod względem szybkości działania, wytrzymałości budowanych elementów przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej jakości powierzchni i izotropowości własności mechanicznych budowanych detali. Te cechy z kolei są niezbędne do otwarcia szerszej drogi dla nowych aplikacji produkcyjnych w przemyśle medycznym, lotniczym, narzędziowym i maszynowym, dla których obecnie trudne lub mało opłacalne jest stosowanie rozwiązań na bazie druku 3D przy produkcji finalnych komponentów. Głównymi wyznacznikami sukcesu w projekcie będzie stworzenie systemu do druku 3D wykorzystującego nowatorską koncepcję łączenia materiałów kompozytowych i realizacji warstw co ma zapewnić: – uzyskanie wzrostu prędkości budowy detali o min. 30% w stosunku do najszybszych maszyn w technologii FDM/FFF dla detali budowanych z tą samą gładkością powierzchni lub lepszą, – poprawę izotropowości własności mechanicznych budowanych detali, – obniżenie kosztów produkcji kompozytowych elementów dużych i średniej wielkości. Główne prace badawcze będą dotyczyły opracowania optymalnych metod łączenia materiałów termoplastycznych wypełnianych włóknami technicznymi z materiałami niewypełnionymi jak i żywicami organicznymi, w celu produkcji obiektów przestrzennych bezpośrednio z danych 3D z wykorzystaniem innowacyjnej idei progresywnej grubości warstwy. Kolejnym ważnym zagadnieniem będą badania materiałowe własności mechanicznych materiałów po wydruku i ich optymalizacja.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.