Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

NLPQT – Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych

kategoria
nazwa beneficjenta
UNIWERSYTET WARSZAWSKI
wartość projektu
209 408 532,55 zł
dofinansowanie z UE
146 877 283,58 zł
Województwo
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
mazowieckie
śląskie
wielkopolskie
Powiat
m. Gliwice
m. Lublin
m. Poznań
m. Toruń
m. Wrocław
m.st. Warszawa
program
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
działanie
4.2. Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Numer_referencyjny_programu pomocowego: _________ SA.52877(2019/X) – Uniwersytet Warszawski; SA.52878(2019/X) – Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk; SA.52879(2019/X) – Politechnika Śląska; SA.52880(2019/X) – Politechnika Wrocławska; SA.52881(2019/X) – Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk; SA.52882(2019/X) – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej; SA.52883(2019/X) – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przeznaczenie_pomocy_publicznej:_art. 26 Celem projektu jest stworzenie Narodowego Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych. Będzie to struktura rozproszona utworzona przez konsorcjum instytucji naukowych: 7 partnerów (w tym 5 uczelni wyższych) z 6 województw. W wyniku realizacji projektu powstanie następująca infrastruktura badawcza: – system dystrybucji wzorcowych sygnałów częstotliwości oparty na optycznym zegarze atomowym oraz sieci światłowodowej PIONIER obsługujący najważniejsze ośrodki akademickie w Polsce oraz wybranych odbiorców komercyjnych, – sieć laboratoriów naukowych specjalizujących się w fotonice, – sieć laboratoriów naukowych prowadzących badania w domenie technologii kwantowych.