Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

NLPQT – Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych

kategoria
nazwa beneficjenta
UNIWERSYTET WARSZAWSKI
wartość projektu
205 761 792,00 zł
dofinansowanie z UE
145 161 566,30 zł
Województwo
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
mazowieckie
śląskie
wielkopolskie
Powiat
m. Gliwice
m. Lublin
m. Poznań
m. Toruń
m. Wrocław
m.st. Warszawa
program
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
działanie
4.2. Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Numer_referencyjny_programu pomocowego: _________ SA.52877(2019/X) – Uniwersytet Warszawski; SA.52878(2019/X) – Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk; SA.52879(2019/X) – Politechnika Śląska; SA.52880(2019/X) – Politechnika Wrocławska; SA.52881(2019/X) – Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk; SA.52882(2019/X) – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej; SA.52883(2019/X) – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przeznaczenie_pomocy_publicznej:_art. 26 Celem projektu jest stworzenie Narodowego Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych. Będzie to struktura rozproszona utworzona przez konsorcjum instytucji naukowych: 7 partnerów (w tym 5 uczelni wyższych) z 6 województw. W wyniku realizacji projektu powstanie następująca infrastruktura badawcza: – system dystrybucji wzorcowych sygnałów częstotliwości oparty na optycznym zegarze atomowym oraz sieci światłowodowej PIONIER obsługujący najważniejsze ośrodki akademickie w Polsce oraz wybranych odbiorców komercyjnych, – sieć laboratoriów naukowych specjalizujących się w fotonice, – sieć laboratoriów naukowych prowadzących badania w domenie technologii kwantowych.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.