Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
image
tytuł projektu

Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym

kategoria
nazwa beneficjenta
GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO
wartość projektu
162 015 575,06 zł
dofinansowanie z UE
137 700 000,00 zł
Województwo
projekt ogólnopolski
Powiat
program
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
działanie
3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T
fundusz
Fundusz Spójności
perspektywa
2014 - 2020

Celem Projektu „Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym” jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na krajowej sieci dróg publicznych przy wykorzystaniu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym. Działania zaplanowane w ramach zwiększenia skuteczności i efektywności systemu uwzględniają włączenie do systemu urządzeń różnego typu i najnowszej generacji.

Projekt obejmie realizację 3 kluczowych zadań:

 1. Zakup 358 sztuk nowych urządzeń rejestrujących dedykowanych na wszystkie kategorie dróg, w tym zakup:
  • 273 urządzeń rejestrujących do punktowego pomiaru prędkości,
  • 39 urządzeń rejestrujących do odcinkowego pomiaru prędkości,
  • 30 urządzeń rejestrujących przejazd na czerwonym świetle,
  • 5 urządzeń monitorujących niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej na przejazdach kolejowych,
  • 11 przenośnych urządzeń rejestrujących.

2. Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej poprzez dodanie nowych funkcjonalności podnoszących efektywność systemu CPD CANARD – zadanie będzie polegało na zapewnieniu integracji i wymiany danych z innymi bazami danych, których wykorzystanie podniesie efektywność systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym (utworzenie dedykowanej platformy wymiany danych).

3. Zapewnienie zaplecza funkcjonalnego projektu, w tym:

  • zakup pojazdów (11 technicznych typu „furgon”, jednego 9-osobowego typu „bus” oraz 11 pojazdów do zainstalowania przenośnych urządzeń rejestrujących,
  • zakup sprzętu typu hardware (zakup i wyposażenie serwerowni, urządzeń sieciowych, sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń wielofunkcyjnych, niszczarek),
  • zakupu wyposażenia stanowisk pracy (m.in. biurka, krzesła, szafy, szafki),
  • utworzenie interaktywnej mapy służącej do bieżącego monitorowania urządzeń rejestrujących.

Umowę o dofinansowanie projektu zawarto 18 grudnia 2018 r., natomiast termin realizacji projektu obejmuje okres od 1 sierpnia 2016 r. do 31 grudnia 2023 r., w tym okres rzeczowej realizacji od 1 września 2017 r. do 30 listopada 2023 r.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.