Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Zaplanuj swoją przyszłość!

kategoria
nazwa beneficjenta
J&C GROUP KAROLINA CHADZYPANAGIOTIS-JURKIEWICZ
wartość projektu
979 207,05 zł
dofinansowanie z UE
825 275,70 zł
Województwo
pomorskie
Powiat
program
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
działanie
1.3. Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

Zasadniczym celemprojektu jest: Trwałe wejście na rynek pracy 65 osób młodych, 15-29 lat, w tym 38 kobiet i 27 mężczyzn, w tym min. 80% osób niepracujących, niekształcących inieszkolących się oraz max 20% ubogich pracujących, poprzez zastosowanie wysokiej jakości instrumentów i usług rynku pracy w okresie 01.8.2018-31.08.2021Wsparciem zostanie objętych w projekcie 65 osób, w tym53 osoby bierne zawodowo oraz 12 osób pracujących. Wśród adresatów będzie także 17 osób z niepełnosprawnościami (25% Uczestników projektu).Główne rezultaty projektu to:-Liczba osób poniżej 30 lat, któreuzyskały kwalifikacje po opuszczeniuprogramu – 33 osoby (50% Uczestników projektu);-Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej – 45% Uczestników projektu;-Wskaźnik efektywności zawodowej – 27% pracujących Uczestników projektu.Główne zadania w projekcie to: identyfikacja potrzeb, której wynikiem będzie IPD; pośrednictwo pracy; szkolenia/kursy zawodowe zakończone walidacją i certyfikacją, stwarzające szanse na podniesienie kwalifikacji/komptencji w zawodach deficytowych w woj.pomorskim; staże zawodowe dla 100% biernych zawodowo Uczestników projektu.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.