Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Ścieżki rowerowe wraz z infrastrukturą transportu niskoemisyjnego

nazwa beneficjenta
MIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKI
wartość projektu
8 619 558,94 zł
dofinansowanie z UE
6 276 333,85 zł
Województwo
lubuskie
Powiat
m. Gorzów Wielkopolski
program
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
działanie
3.3. Ograniczenie niskiej emisji w miastach
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Realizacja zaplanowanego przez Miasto Gorzów Wlkp. projektu polega na budowie i przebudowie infrastruktury dla rozwoju transportu niskoemisyjnego: rowerowego (ścieżki rowerowe) oraz tramwajowego (perony oraz torowisko). W ramach projektu wydzielono zadania: A. Ścieżki ul. Piłsudskiego, B. Ścieżki Słowiańska, C. Perony al. 11 Listopada, D. Perony ul. Pomorska, E. Torowisko Powyższe zadania obejmują: przebudowę ulic oraz skrzyżowań w zakresie budowy ciągów rowerowych.; przebudowę peronów oraz modernizację torowiska. Celem projektu jest rozwój ekologiczny transport publiczny, który wpłynie na ograniczenie emisji zanieczyszczeń w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Gorzowa Wielkopolskiego. Ponadto budowa i przebudowa ścieżek rower. (spełniających głównie funkcję korytarzy transportowych), a także modernizacja peronów tramwajowych oraz torowiska przyczyni się do wyboru alternatywnych dla samochodu, ekolog., niskoemisyjnych form transportu tj. rowerem i/lub tramwajem. Wpłynie na możliwość integracji form transportu, w tym sieci ścieżek rowerowych z tramwajową komunikacją publiczną. Rower jak również ekolog. transport zbiorowy (tramwaj), przyczynią się do popularyzacji obu form podróżowania po MOF GW. Projekt zakłada poprawienie elementów infrastruktury rowerowej oraz tramwajowej, w tym przebudowanych peronów tramwajowych w ilości szt. 8. Dł. wspartej infrastruktury rower. wyniesie 1,76 km (w tym długość wybudowanych 1,31 km, dł. przebudowanych 0,45km) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34) 3,15 tony równoważnika CO2 /rok. Liczba proj., w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla os. z niepełnosprawnością -1 szt. Okres realizacji projektu to III kw. 2016 – IV kw. 2019. Grupę docelową projektu stanowią mieszkańcy MOF GW, jak również inwestorzy, turyści, podróżujący obecnie zmagający się z problemem korzystania z komunikacji zbiorowej i ścieżek rowerowych. Projekt wpisuje się w cel rozwoju 2, działanie 2.1.2 Strategia ZiT MOF GW. […]

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.