Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

Ścieżki rowerowe wraz z infrastrukturą transportu niskoemisyjnego

Name of the beneficiary
MIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKI
Project value
8 619 558,94 zł
Co-financing from the EU
6 276 333,85 zł
Voivodeship
lubuskie
County
m. Gorzów Wielkopolski
program
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
action
3.3. Ograniczenie niskiej emisji w miastach
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2014 - 2020

Realizacja zaplanowanego przez Miasto Gorzów Wlkp. projektu polega na budowie i przebudowie infrastruktury dla rozwoju transportu niskoemisyjnego: rowerowego (ścieżki rowerowe) oraz tramwajowego (perony oraz torowisko). W ramach projektu wydzielono zadania: A. Ścieżki ul. Piłsudskiego, B. Ścieżki Słowiańska, C. Perony al. 11 Listopada, D. Perony ul. Pomorska, E. Torowisko Powyższe zadania obejmują: przebudowę ulic oraz skrzyżowań w zakresie budowy ciągów rowerowych.; przebudowę peronów oraz modernizację torowiska. Celem projektu jest rozwój ekologiczny transport publiczny, który wpłynie na ograniczenie emisji zanieczyszczeń w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Gorzowa Wielkopolskiego. Ponadto budowa i przebudowa ścieżek rower. (spełniających głównie funkcję korytarzy transportowych), a także modernizacja peronów tramwajowych oraz torowiska przyczyni się do wyboru alternatywnych dla samochodu, ekolog., niskoemisyjnych form transportu tj. rowerem i/lub tramwajem. Wpłynie na możliwość integracji form transportu, w tym sieci ścieżek rowerowych z tramwajową komunikacją publiczną. Rower jak również ekolog. transport zbiorowy (tramwaj), przyczynią się do popularyzacji obu form podróżowania po MOF GW. Projekt zakłada poprawienie elementów infrastruktury rowerowej oraz tramwajowej, w tym przebudowanych peronów tramwajowych w ilości szt. 8. Dł. wspartej infrastruktury rower. wyniesie 1,76 km (w tym długość wybudowanych 1,31 km, dł. przebudowanych 0,45km) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34) 3,15 tony równoważnika CO2 /rok. Liczba proj., w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla os. z niepełnosprawnością -1 szt. Okres realizacji projektu to III kw. 2016 – IV kw. 2019. Grupę docelową projektu stanowią mieszkańcy MOF GW, jak również inwestorzy, turyści, podróżujący obecnie zmagający się z problemem korzystania z komunikacji zbiorowej i ścieżek rowerowych. Projekt wpisuje się w cel rozwoju 2, działanie 2.1.2 Strategia ZiT MOF GW. […]

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl