Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
image
tytuł projektu

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ SIEDZIBY ZESPOŁU TAŃCA LUDOWEGO „HARNAM” W ŁODZI

nazwa beneficjenta
MIASTO ŁÓDŹ
wartość projektu
2 626 194,49 zł
dofinansowanie z UE
1 582 337,25 zł
Województwo
łódzkie
Powiat
m. Łódź
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie
4.2. Termomodernizacja budynków
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Projekt polega termomodernizacji zabytkowego obiektu w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 282 A. Jest to siedziba zespołu „Harnam”. Budynek przynależy do kompleksu zabudowań Białej Fabryki Ludwika Geyera. Nawiązujący do obowiązującego w tym czasie klasycyzmu, jest jednym z najstarszych w Polsce zabytków przemysłowej architektury. Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku. Zadania Przygotowanie projektu Studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie Projekt budowlany Roboty budowlane Termomodernizacja budynku (prace konstrukcyjno – budowlane) Termomodernizacja budynku (instalacje sanitarne) Termomodernizacja budynku (instalacje elektryczne) wydatek niekwalifikowalny. Zarządzanie projektem i jego obsługa – koszty pośrednie Wskaźniki produktu • Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 1 szt. • Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji– 965,27 m2 Wskaźniki rezultatu bezpośredniego • Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI32) – 137264,00 kWh/rok • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CO34) – 99,5 t równoważnika CO2/rok • Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 1001 GJ/rok • Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej–8,97MWh/rok • Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów– 1001 GJ/rok Wskaźniki horyzontalne Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt. Liczba użytkowników – grupa docelowa projektu szacuje się na 2200 osób. – uczestnicy zajęć, koncertów. Projekt jest zgodny z zasadą uniwersalnego projektowania.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.