Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

ŁÓDZKA FABRYKA FIRM

kategoria
nazwa beneficjenta
FUNDACJA INNOWACJA I WIEDZA
wartość projektu
3 815 228,73 zł
dofinansowanie z UE
3 242 944,42 zł
Województwo
łódzkie
Powiat
brzeziński
łódzki wschodni
m. Łódź
pabianicki
zgierski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie
8.3. Wsparcie przedsiębiorczości
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

Projekt realizowany w okresie IV 2019 – IX 2020 na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Wsparcie w projekcie jest skierowane do 75 osób pozostających bez zatrudnienia (min. 42 K) w wieku 30l. i więcej z obszaru ŁOM, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Zaplanowane w proj. działania mają charakter kompleksowy i polegają na zapewnieniu uczestnikom projektu wsparcia doradczo-szkoleniowego oraz finansowego w formie bezzwrotnej dotacji wraz z finansowym i doradczym wsparciem pomostowym. Celem gł. proj.jest podniesienie poziomu przedsiębiorczości i samozatrudnienia 75os.(min.42 K) pozostających bez zatrudnienia mieszkańców ŁOM,zamierzających założyć własną działalność gosp. poprzez udzielenie im kompleksowego wsparcia doradczo-szkol.i finans.,skutkujące założeniem min.60 nowych firm w okresie IV 2019-IX 2020. Ponadto proj.przyczyni się do osiągnięcia rezultatów: – wzrost aktywizacji zaw.pozostających poza rynkiem pracy UP poprzez stworzenie min.60 nowych miejsc pracy w ramach samozatrudnienia – rozwój przedsiębiorczości w regionie poprzez powstanie min.60 nowych firm – nabycie kompetencji w obszarze zakładania i prowadzenia DG przez min.68 UP. W ramach projektu zrealizowane zostaną: Zad.1 DIAGNOZA PREDYSPOZYCJI DO ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ UCZESTNIKÓW PROJEKTU Zad.2 WSPARCIE DORADCZO-SZKOLENIOWE PRZED ZAŁOŻENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ [szkolenie PRZEWODNIK PO WŁASNYM BIZNESIE (5 gr. * 60 h) oraz doradztwo indywidualne (75 os. * śr. 4h)] Zad.3 PRZYZNANIE DOTACJI NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ [udzielenie 60 dotacji na założenie firmy (80% uczestników proj.)] Zad.4 WSPARCIE POMOSTOWE (FINANSOWE I DORADCZE) [realizowane przez okres pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gosp. dla 60 UP]

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.