Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

Spełniaj marzenia

Name of the beneficiary
WALL JOBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Project value
918 722,50 zł
Co-financing from the EU
780 914,13 zł
Voivodeship
łódzkie
County
brzeziński
łódzki wschodni
m. Łódź
pabianicki
zgierski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
action
9.1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
fund
Europejski Fundusz Społeczny
perspective
2014 - 2020

Celem proj. jest: aktywizacja społ. – zawodowa 50os. (28K/22M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zamieszkałych w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, na obszarze ŁOM, tj.: Miasto Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki oraz zgierski., poprzez realizację wsparcia o charakterze społecznym, edukacyjnym i zawodowym, w okresie od 01.2019 do końca 10.2021 r. Grupę docel. zg. z SZOOP RPO WŁ stanowią 50(28K;22M) os. fizyczne, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społ., które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społ., zamieszkałe wg KC na terenie ŁOM (woj. łódzkie, powiaty: m.Łódź, brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski), w tym osoby z niepełnosprawnościami. Zadania: Elementy aktywizacji społecznej: -określenie ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej, -trening kompetencji i umiejętności społecznych, -pozostałe wsparcie podnoszące kompetencje społeczne -coaching ścieżki zawodowej Elementy aktywizacji edukacyjnej: -szkolenie z podstaw obsługi komputera. Elementy aktywizacji zawodowej: -poradnictwo zawodowe, -szkolenia prowadzące do nabycia kompetencji lub uzyskania kwalifikacji zawodowych, -staże, -pośrednictwo pracy. Główne rezultaty, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji proj.: -Efektywność społeczna -34% -Efektywność zawodowa -25% i 12% w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl