Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

PESTKA-klub dla osób niesamodzielnych i ich otoczenia

nazwa beneficjenta
FUNDACJA DIABECIAKI
wartość projektu
1 028 096,40 zł
dofinansowanie z UE
873 881,94 zł
Województwo
łódzkie
Powiat
brzeziński
łódzki wschodni
m. Łódź
pabianicki
zgierski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie
9.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

Projekt zakłada otworzenie klubu PESTKA dla 100 (50K i 50M) osób niesamodzielnych z niepełnosprawnością przewlekle chorujących na cukrzycę oraz 100 (80K i 20M) osób z ich otoczenia. Siedzibą klubu będzie lokal przy ul. Łąkowej. Aktualną siedzibą Klubu będzie lokal przy ul. bł. Anastazego Pankiewicza 15, 91-738 Łódź. Klub będzie działał 6 dni w tyg. po 5 h dziennie i w jedną niedzielę w miesiącu. W klubie będzie można spędzić wolny czas wśród osób niesamodzielnych z podobnymi problemami. Będą też prowadzone cykliczne zajęcia i indywidualne wsparcie tj. poradnictwo psychologiczno-prawne, działania edukacyjne związane ze specyfiką choroby, zajęcia kulturalno-sportowo- rozrywkowe.Projekt ma za zadanie stworzyć miejsce spotkań/ Klub dla osób niesamodzielnych chorujących przewlekle. W PESTCE każdy może znaleźć swój azyl. Poczucie bezpieczeństwa jest najważniejsze w życiu każdego człowieka. Taki jest zamysł tego miejsca. Tutaj Mocni podają rękę Niemocnym

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.