Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Przepis na Opiekę

nazwa beneficjenta
HRP CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wartość projektu
4 035 051,00 zł
dofinansowanie z UE
3 429 793,35 zł
Województwo
łódzkie
Powiat
brzeziński
łódzki wschodni
m. Łódź
pabianicki
zgierski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie
9.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

Celem projektu „Przepis na Opiekę” jest rozwój, w okresie XI’18-III’21, usług medyczno-opiekuńczych skierowanych do osób niesamodzielnych 60+, z terenu ŁOM, poprzez utworzenie 24 nowych miejsc świadczenia usług zdrowotnych – 14 w ramach długoterminowej opieki domowej i 10 w DDOM oraz rozwój 1 miejsca (centrum teleopieki). Projekt skierowany jest do osób niesamodzielnych w wieku 60+ zamieszkałych na terenie ŁOM (zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego) oraz ich opiekunów/rodzin. Wśród głównych rezultatów wymienić należy powstanie 25 miejsc świadczenia usług zdrowotnych (14 specjalistów świadczących usługi w ramach opieki długoterminowej oraz 10 w Domu Dziennej Opieki Medycznej oraz 1 centrum teleopieki). W projekcie wsparciem objętych zostanie 740 osób (620 osób niesamodzielnych i 120 opiekunów faktycznych). Opieka długoterminowa obejmować będzie wsparcie pielęgniarki, opiekuna, dietetyka, fizjoterapeutów, psychologa i będzie realizowana również w weekendy i w godzinach popołudniowych. Dodatkowo opiekunowie faktyczni objęci będą działaniami edukacyjnymi i wsparciem odciążającym ze strony opiekunów. W ramach DDOM zakłada się wparcie wielodyscyplinarnego zespołu w skład którego wchodzić będą lekarze specjaliści, pielęgniarki, fizjoterapeuci, dietetycy, psychologowie, terapeuci zajęciowi, specjaliści ds. zajęć edukacyjnych. Teleopieka obejmować będzie zapewnienie każdej osobie opaski medycznej, pozwalającej weryfikować jej podstawowe czynności życiowe (temperatura, tętno), weryfikować zdarzenia alarmowe (sygnał SOS, upadek, zdjęcie opaski, opuszczenie bezpiecznej lokalizacji) oraz komunikować się z centrum i opiekunami. Dodatkowo centrum zapewni wsparcie w przypadku pogorszenia stanu zdrowia, choroby – poprzez umówienie wizyty lekarza, zamówienie transportu medycznego, informacje co do dostępności aptek, placówek służby zdrowia.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.