Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

e pacjent w Szpitalu Wolskim

nazwa beneficjenta
SZPITAL WOLSKI IM. DR ANNY GOSTYŃSKIEJ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
wartość projektu
3 740 603,17 zł
dofinansowanie z UE
2 430 392,64 zł
Województwo
mazowieckie
Powiat
m.st. Warszawa
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
działanie
2.1. E-usługi
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Celem realizacji projektu jest budowa usług elektronicznych z niezbędnym doposażeniem środowiska informatycznego, umożliwiających: – dostęp pacjentów do zbioru indywidualnych elektronicznych dokumentów medycznych; – monitorowanie w trybie dozoru stanu zdrowia pacjentów; – integrację podmiotu leczniczego z platformą P1; – integrację z partnerem w zakresie przekazywania zleceń i odbioru wyników ich realizacji oraz konsultacji lekarskich. Projekt będzie realizowany w partnerstwie (1 partner). Projekt buduje i wdraża 6 usług elektronicznych: 1. Rejestr zdarzeń medycznych i EDM (integracja z P1) 2. Dokumenty medyczne pacjenta (udostępnianie pacjentom) 3. Telemonitoring pacjenta (zautomatyzowany dozór zdalny) 4. Telekonsultacje lekarskie (zdalny dostęp pacjentów i lekarzy) 5. Zlecenia zewnętrzne (współpraca z partnerami) 6. Rejestr przetwarzania danych osobowych (zarządzanie przetwarzaniem danych osobowych) i odpowiednio doposaża środowisko informatyczne w zakresie infrastruktury informatycznej (przetwarzanie danych – serwery, macierze dyskowe i stanowiska robocze, transmisja danych – bezprzewodowe punkty dostępowe z 2 kontrolerami, punkty informacyjne – system informacji i komunikacji wewnętrznej, uwierzytelnianie i autoryzacja dostępu – centrum autoryzacji i usługa katalogowa) oraz w zakresie oprogramowania aplikacyjnego (moduły systemów HIS i ERP, usługi elektroniczne). Projekt będzie realizowany etapowo: przygotowanie projektu, postępowania przetargowe, dostawa i wdrożenie oprogramowania dziedzinowego HIS i ERP, budowa i wdrożenie oprogramowania usług elektronicznych, dostawa i zainstalowanie infrastruktury informatycznej, wdrożenie funkcjonalności usług elektronicznych. Realizacja projektu zostanie przeprowadzona zgodnie z Ustawą PZP i zachowaniem zasady konkurencyjności. Zarządzanie realizacją Projektu będzie realizowane z udziałem doradcy zewnętrznego wybranego w postępowaniu konkurencyjnym. Projekt jest kontynuacją wcześniejszych działań w zakresie

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.