Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

„E- usługi dla Mazowsza – informatyzacja Szpitala Czerniakowskiego”

nazwa beneficjenta
SZPITAL CZERNIAKOWSKI SP. Z O.O.
wartość projektu
11 571 054,03 zł
dofinansowanie z UE
3 999 292,95 zł
Województwo
mazowieckie
Powiat
legionowski
m.st. Warszawa
piaseczyński
pruszkowski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
działanie
2.1. E-usługi
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Niniejszy projekt dotyczy informatyzacji Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o., wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej dostosowującej działalność operacyjną jednostki do znowelizowanych przepisów prawa zapewniającą efektywną współpracę z platformą krajową P1, jak również zakłada wdrożenie usług on-line zorientowanych na użytkowników indywidualnych (pacjentów) oraz Partnerów projektu – trzema Samodzielnymi Publicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej z obszaru Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF). Pomysłodawcą, a zarazem Liderem dla prezentowanego przedsięwzięcia, jest Szpital Czerniakowski Sp. z o.o., będący regionalnym podmiotem leczniczym, funkcjonującym w systemie ochrony zdrowia na podstawie kontraktu na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, podpisywanego z Narodowym Funduszem Zdrowia. Realizacja prezentowanych w projekcie założeń przewidziana jest na 2019 r. Bardzo ważnym działaniem projektowym będzie budowa Zintegrowanego Portalu Pacjenta, dzięki któremu pacjenci z regionu oraz osoby zainteresowane będą mogły korzystać z niektórych usług świadczonych przez Szpital zdalnie, za pomocą Internetu oraz aplikacji mobilnych (5 usług 4 poziomu i 3 usługi 3 poziomu). Usługi zostaną zaprojektowane jako zorientowane na użytkownika i charakteryzować się będą szeroką powszechnością oraz dostępnością za pośrednictwem różnych kanałów dostępu, niezależnie od miejsca przebywania i wykorzystywanej technologii za pomocą nowoczesnych urządzeń mobilnych (m.in. tablety, telefony komórkowe, laptopy). Wszystkie usługi zewnętrzne, jak i wewnętrzne, oparte zostaną na systemie gromadzenia i przetwarzania informacji medycznej o pacjencie. Usługi będą świadczone zgodnie ze standardami WCAG 2.0 Palnowane e-usługi to eDokumentacja, eDeklaracje POZ, eZgoda, eZlecenie, eBadania, eWizyta Recepturowa, ePowiadomienia, eRejestracja.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.