„E- usługi dla Mazowsza – informatyzacja Szpitala Czerniakowskiego”

Niniejszy projekt dotyczy informatyzacji Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o., wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej dostosowującej działalność operacyjną jednostki do znowelizowanych przepisów prawa zapewniającą efektywną współpracę z platformą krajową P1, jak również zakłada wdrożenie usług on-line zorientowanych na użytkowników indywidualnych (pacjentów) oraz Partnerów projektu – trzema Samodzielnymi Publicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej z obszaru Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF). … Czytaj dalej „E- usługi dla Mazowsza – informatyzacja Szpitala Czerniakowskiego”