Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa

Przedmiot niniejszego projektu stanowi rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa. Celem projektu jest: poprawa jakości powietrza w gminach południowo-zachodniej części WOF. Cel ten wpisuje się w założenia poddziałania 4.3.1 RPO WM na lata 2014-2020. Inwestycja ma charakter partnerski. Liderem jest miasto Żyrardów, natomiast Partnerami Gmina Grodzisk Maz. i Gmina Miasto Pruszków. Zakres rzeczowy … Czytaj dalej Zielone płuca Mazowsza – rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa