Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych na terenie gmin Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą poprzez doposażenie OSP w sprzęt i samochody ratowniczo-gaśnicze

kategoria
nazwa beneficjenta
GMINA HERBY
wartość projektu
2 088 095,50 zł
dofinansowanie z UE
1 774 881,17 zł
Województwo
śląskie
Powiat
lubliniecki
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
działanie
5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Przedmiotem projektu będzie wyposażenie OSP w gminach Herby i Kochanowice w sprzęt i pojazdy niezbędne do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych. W efekcie 6 OSP( w tym 4 z KSRG) z Gminy Herby i 1 OSP (1 w KSRG)z Kochanowic zwiększy swój potencjał i możliwości działania w przypadku sytuacji kryzysowych w obrębie województwa śląskiego i opolskiego. Projekt będzie realizowany od 1.05.2017 do 30.06.2019 r. Całkowita wartość projektu to 2 088 095,50 zł dla obu gmina, z czego 1 778 580,00 PLN przeznaczone będzie na finansowanie pojazdów ratowniczo-gaśniczych, a 300 120,00 PLN na wyposażenie OSP. Projekt będzie realizowany w porozumieniu gmin Herby i Kochanowice, które dzięki sąsiedztwie i lokalizacji w obrębie Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą będą wspólnie chronić tereny cenne przyrodniczo i kulturowo, oraz przeciwdziałać i usuwać skutki klęsk żywiołowych.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.