Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Czas na nowe KOMPETENCJE!

nazwa beneficjenta
PIOTR ROBERT SZMIGIEL CENTRUM SZKOLENIOWE NORTON
wartość projektu
1 546 552,90 zł
dofinansowanie z UE
1 314 569,96 zł
Województwo
śląskie
Powiat
będziński
bieruńsko-lędziński
gliwicki
lubliniecki
m. Bytom
m. Chorzów
m. Dąbrowa Górnicza
m. Gliwice
m. Katowice
m. Mysłowice
m. Ruda Śląska
m. Siemianowice Śląskie
m. Sosnowiec
m. Świętochłowice
m. Tychy
m. Zabrze
mikołowski
pszczyński
tarnogórski
zawierciański
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
działanie
11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

CEL: wzrost kwalifikacji/kompetencji 550os./285K os. dorosłych pracujących, zam. na obszarach rewitalizowanych Subregionu Centralnego WŚL, w wieku 25 lat i więcej, o niskich kwalifikacjach, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji w obszarze ICT i języków. obcych. OKRES REALIZACJI: 1X2018r. – 30XI2021r. GRUPA DOCELOWA: 550os. (285K) pracujących, zam. na terenie j.w., należących do grup defaworyzowanych, tj. wykazujących największą lukę kompetencyjną w zakresie TIK i jęz. obcych i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, należących do następujących grup: 1.os. w wieku 25 lat i więcej: 550os. (285K) 2.os. o niskich kwalifikacjach (NKW – do ISCED 3): 550os. (285K) 3.os. w wieku 50 lat i więcej: 80os. (45K). DZIAŁANIA: 1. szkolenia w obszarze TIK: 240os. 2. szkolenia językowe: 280os. 3. walidacja i certyfikacja kompetencji uzyskanych poza projektem (TIK i języki obce): 30os.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.