Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

ABC - samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce

nazwa beneficjenta
FUNDACJA IM. DOKTORA PIOTRA JANASZKA PODAJ DALEJ
wartość projektu
1 948 356,00 zł
dofinansowanie z UE
1 656 102,60 zł
Województwo
wielkopolskie
Powiat
kolski
koniński
m. Konin
słupecki
turecki
program
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020
działanie
7.2. Usługi społeczne i zdrowotne
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

Projekt odpowiada na problemy osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów-niesamodzielność niska aktywność społeczna oraz niewystarczający dostępdo usług opiekuńczych i asystenckich w społeczności lokalnej.Osoby z niepełnosprawnością należą do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na aspekty fizyczne, społeczne i emocjonalne. Dlategoniezbędnym jest przeprowadzenie działań mających wpłynąć kompleksowo na usamodzielnienie osób z niepełnosprawnościami, zarówno poprzez poprawęich stanu fizycznego jak i zwiększenie integracji społecznej a także zwiększenie poziomu poczucia własnej wartości. Zamierzone cele osiągniemy poprzez:a) usługi indywidualne asystenckie w społeczności lokalnej,b) specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: terapeutyczne, logopedyczne,coach, psycholog, pedagog specjalny, profilaktyk zdrowiac) warsztaty niezależnego życia,d) szkolenia na asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością.e) warsztaty i poradnictwo indywidualne z terapeutą, psychologiem, couch, fizjoterapeuta i inniW projekcie wsparciem zostanie objętych 200 osób z subregionu konińskiego, w tym 120 osób dorosłych i dzieci z niepełnosprawnością (ON), 50 opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnościami i zaangażowanych 10 Asystentów Osób z Niepełnosprawnością oraz Pracownik socjalny.Zostaną zrealizowane działania dotyczące świadczenia usług kierowane do lokalnych społeczności, szczególnie do tych, w których nie występują usługi typuasystenta osobistego lub w których nie realizowane są kompleksowe usługi społeczne.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.