Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Hybrydowy system inteligentnej diagnostyki modeli prognostycznych

kategoria
nazwa beneficjenta
BD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wartość projektu
1 975 240,00 zł
dofinansowanie z UE
1 485 073,25 zł
Województwo
lubuskie
Powiat
gorzowski
program
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
działanie
1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Numer_referencyjny_programu_pomocowego: SA.41471(2015/X) Przeznaczenie_pomocy_publicznej:art. 25 rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187/1 z 26.06.2014). Przedmiotem projektu są prace B+R nad utworzeniem prototypu platformy inteligentnej diagnostyki, monitorowania i budowy modeli predykcyjnych. Platforma będzie posiadać m.in. funkcjonalności: – tworzenie „nowej wiedzy” z surowych danych – zmiennych "kandydatów" do budowy modeli – diagnostyka i monitorowanie różnych typów modeli – poprawa skuteczności modeli: modele samouczące i optymalizacja za pomocą agregacji kilku modeli – budowa alternatywnych modeli przez automat z użyciem metod uczenia maszynowego – interpretacja wyników i ocena listy kluczowych zmiennych dla modeli uczenia maszynowego – zarządzanie cyklem życia modeli Przewiduje się wykonanie badań nad budową inteligentnych algorytmów. Algorytmy zautomatyzują i wzbogacą proces przygotowania danych do modelowania z surowych danych źródłowych. Platforma będzie analizować wyniki istniejących modeli i pozwoli na autonomiczne tworzenie alternatywnych lepszych, samouczących się modeli. Model utworzony przez robota będzie testem siły modelu analizowanego w platformie. Model automatyczny będzie tworzyć gotowe modele lub podpowiadać analitykom zmienne i kombinacje zmiennych, których uwzględnienie może wpłynąć na istotną poprawę jakości predykcji badanego zjawiska. Problemy badawcze/wyzwania technologiczne: Opracowanie i budowa algorytmów: − zawierających wiedzę ekspercką i dziedzinową, ujętą w ontologicznej bazie wiedzy automatyzującej przygotowanie danych do modelowania − modeli uczenia maszynowego − standaryzujących ocenę jakości modelu na podstawie wielu kryteriów − modeli uczenia maszynowego. Grupy docelowe: Przemysł: − budowa inteligentnych syst

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.