Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Wsparcie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (roboty budowlane, doposażenie) – etap 2

kategoria
nazwa beneficjenta
LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE
wartość projektu
28 204 551,29 zł
dofinansowanie z UE
5 531 129,49 zł
Województwo
projekt ogólnopolski
Powiat
program
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
działanie
9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Przedsięwzięcie polega na budowie/przebudowie oraz doposażeniu infrastruktury baz Lotniczego Pogotowia ratunkowego (baz Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego HEMS) wraz z zagospodarowaniem terenu. W ramach Etapu 2, wybudowane i wyremontowane zostaną 4 bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.