Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Rewitalizacja miasta Kraśnik

kategoria
nazwa beneficjenta
MIASTO KRAŚNIK
wartość projektu
17 879 515,43 zł
dofinansowanie z UE
9 998 720,40 zł
Województwo
lubelskie
Powiat
kraśnicki
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
działanie
13.3. Rewitalizacja obszarów miejskich
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Celem gł.proj.wskazano w Tab.3.2.2. Proj. obejmuje 1)przebudowę i rozbudowę bud. Kościuszki 26 z przeznaczeniem na cele społeczne, kulturowe i gospodarcze wraz z zagospodarowaniem otoczenia(w bud. mieścić się będzie m.in izba pamięci, filia bibliot.pub, sale wielofunkcyjne, klub seniora, kluby i stowarzyszenia młodzieżowe oraz NZOZ Rodzina i kawiarnia). 2)Przebudowa Rynku (Pl.Wolności) – przywrócenie funkcji reprezentacyjnej i społecznej, która doprowadzi do rozwoju lokalnych podmiotów gospodarczych. 3)-Przebudowa Ronda-nadanie nowej funkcji nieużytkowanym obszarom dzięki przebudowie skrzyżowania i powstanie centrum przesiadkowego komunikacji pub. oraz skweru wraz elementami rekreacji i wypoczynku dla mieszk. Proj.obejmuje aspekty poprawy dostęp.do rynku pracy,wzrost bezpieczeństwa(monitoring,oswietlenie) rozwiązania ekologiczne (nasadzenia, lampy solarne, ośw.LED).Wplywa na poprawę estetyki i funkcjonowania obsz.rewit. i aktywizuje lokalne podmioty.Wybudowana infrastruktura będzie przystosowana do potrzeb os.niepełnosprawnych.Wspartej infras.zostaną nadane nowe i przywrócone funkcje społeczne i gospodarcze. Wskażniki rezut.:osoby korzystające z ob.infr- 900 os.pow.uzyt.bud.przyg.pod dz.gosp.-81,20m2,2szt.przedsiębiorstwulokowanych na rewit.obsz, wzrost zatrud- 2os.Wskaź.prod.:liczba ob.-3szt. Budynki pub.ikomer.wybud.iwyremontowane na ob.miej.-1468,8m2.pow.ob.obj.rewit.-3,513ha,Otwarta przestrz.-15950,41m2,obiek.dostoso.do potrz.niepelnospr. Inwestycja jest podporządkowana i ukierunkowana na rozwiąz.zdiagnoz.problemów społ. Proj.komplem.z EFS spełnia założenia Osi Prioryt.11RPOWL 2014-2020 i koncentrują się m.in. na przeciwdziałaniu koncentracji ubóstwa, eliminacji czynników prowadzących do wykluczenia społ. Zadanie przebudowa Rondo zlokalizowane jest na skrzyżowaniu ulic:Struga, Mostowej, Lubelskiej i Jagiellońskiej oraz na działkach nr:339/6,341/2,341/3,341/4,79/16 ob.geo.”Zarzecze I”, 490,489,486,488,487, 485,477 ob.geo.”Ośrodek” oraz 552/1 ob.geo.”Zarzecze II”

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.