Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

"Portal internetowy promujący zasoby kultury regionu na bazie turystyki rowerowej"

nazwa beneficjenta
FUNDACJA POLISH HERITAGE
wartość projektu
1 712 563,97 zł
dofinansowanie z UE
1 123 491,19 zł
Województwo
mazowieckie
Powiat
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
działanie
2.1. E-usługi
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Projekt pn. „Portal internetowy promujący zasoby kultury regionu na bazie turystyki rowerowej” obejmuje wdrożenie i oddanie do dyspozycji mieszkańcom Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz turystom czterech nowych, bezpłatnych e-usług z zakresu uczestnictwa w kulturze i upowszechniania dziedzictwa kulturowego: Narzędziem świadczenia e-usług będzie ogólnodostępna, responsywna strona internetowa uzupełniona przez aplikację mobilną, przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zakres rzeczowy projektu obejmuje: – analizę przedwdrożeniową wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykonawczej dla portalu, aplikacji mobilnej i cyfrowego repozytorium danych – digitalizację zasobów kulturowych z terenu sześciu gmin ZIT WOF, w tym digitalizację 2D i 3D – wykonanie i drożenie cyfrowego repozytorium danych – zakup usługi udostępnienia infrastruktury serwerowej w technologii „chmury obliczeniowej” celem ulokowania wytworzonego oprogramowania – wykonanie oraz wdrożenie portalu i aplikacji mobilnej – zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem niezbędnego do utrzymania produktów projektu w okresie trwałości – działania promocyjno-informacyjne i zarządzanie projektem Za realizację i utrzymanie trwałości projektu odpowiedzialny jest Wnioskodawca – Fundacja Polish Heritage, przy wsparciu merytorycznym Partnerów projektu: Gminy Błonie, Gminy Izabelin, Gminy Leszno, Gminy Łomianki, Gminy Ożarów Mazowiecki oraz Gminy Stare Babice. Realizacja projektu przyczyni się do integracji i uporządkowania danych nt. zasobów dziedzictwa kulturowego ZIT WOF oraz wzrostu udziału e-usług w życiu kulturalnym społeczeństwa. Zakres projektu zaplanowany został z uwzględnieniem trwających oraz przewidzianych do realizacji w najbliższych latach inwestycji w zakresie infrastruktury rowerowej na obszarze ZIT WOF. Tym samym projekt charakteryzuje się dużym potencjałem rozwojowym i sprzyja spójności wewnętrznej regionu

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.