"Portal internetowy promujący zasoby kultury regionu na bazie turystyki rowerowej"

Projekt pn. „Portal internetowy promujący zasoby kultury regionu na bazie turystyki rowerowej” obejmuje wdrożenie i oddanie do dyspozycji mieszkańcom Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz turystom czterech nowych, bezpłatnych e-usług z zakresu uczestnictwa w kulturze i upowszechniania dziedzictwa kulturowego: Narzędziem świadczenia e-usług będzie ogólnodostępna, responsywna strona internetowa uzupełniona przez aplikację mobilną, przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. … Czytaj dalej „Portal internetowy promujący zasoby kultury regionu na bazie turystyki rowerowej”