Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Opracowanie innowacyjnego urządzenia, współpracującego z powszechnie wykorzystywanymi końcówkami stomatologicznymi, do bezinwazyjnej, optycznej kontroli wnętrza jamy ustnej w czasie rzeczywistym podczas wykonywania zabiegu stomatologicznego.

kategoria
nazwa beneficjenta
MASTER LEVEL TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wartość projektu
6 716 787,50 zł
dofinansowanie z UE
5 216 272,50 zł
Województwo
pomorskie
Powiat
m. Gdańsk
program
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
działanie
1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Projekt obejmuje prace badawczo-rozwojowe, których celem jest opracowanie urządzenia do obrazowania jamy ustnej, mającego zastosowanie w monitorowaniu pola zabiegowego (wiertła i opracowywanego zęba) w czasie rzeczywistym. Produkt będzie stosowany jako nakładka do znanych narzędzi (końcówek) stomatologicznych. Rozwiązanie jest nowatorskie i stanowi odpowiedź na liczne wyzwania i problemy technologiczne, prowadząc do uzyskania satysfakcjonującej użyteczności urządzenia i do potencjalnego sukcesu rynkowego. Rozwiązanie to wykorzystuje własne koncepcje pomysłodawców (wskazane m.in. w zgłoszeniu patentowym nr P.429702) oraz najnowsze technologie: druku 3D, cyfrowego przetwarzania obrazu, rzeczywistości rozszerzonej, algorytmów sztucznej inteligencji, mikroelektroniki i zaawansowanej optyki. Jest to innowacja w skali światowej. Urządzenie wyróżnia się unikatowym zestawem cech, do których zalicza się wysoka jakość obrazu, semantyczna segmentacja struktur zębowych, kurtyna powietrzna zapewniająca aktywną ochronę kamery przed zabrudzeniem oraz możliwość sterylizacji parowej. Projekt będzie rozwijany w czterech etapach, o długościach odpowiednio: 12, 10, 4, 19 miesięcy (łącznie projekt będzie trwał 27 miesięcy). Pierwsze dwa etapy mają charakter badawczy, trzeci etap ma charakter rozwojowy, etap czwarty obejmuje prace przedwdrożeniowe. Produkt zostanie wdrożony do działalności Dental Sense Technologies sp. z o. o. i będzie sprzedawany jako gotowe rozwiązanie dla lekarzy stomatologów. Zapotrzebowanie na produkt zostało potwierdzone przeprowadzonymi przez Wnioskodawcę badaniami rynkowymi oraz licznymi listami intencyjnymi. Zgodnie z art. 25 rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187/1 z 26.06.2014.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.