Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Platforma Edge Realities 2.0 - platforma do wyświetlania treści w rozszerzonej rzeczywistości (ang. Augmented Reality, AR) wykorzystująca nowoczesną infrastrukturę Edge Computing do wykonywania skomplikowanych obliczeń na obrzeżach sieci, funkcjonująca na okularach typu Smart Glass i w środowisku przeglądarki internetowej.

kategoria
nazwa beneficjenta
1000 REALITIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wartość projektu
3 706 791,00 zł
dofinansowanie z UE
2 831 333,36 zł
Województwo
małopolskie
Powiat
m. Kraków
program
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
działanie
1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

SA.41471(2015/X) Przeznaczenie_pomocy_publicznej: art. 25 rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187/1 z 26.06.2014)W 1000 realities wierzymy w nieograniczone możliwości rozszerzonej rzeczywistości (ang. Augmented Reality, AR). Naszym celem jest popularyzacja technologii AR. Będzie to możliwe dzięki zniesieniu barier związanych z ograniczeniami dostępnego oprogramowania, urządzeniami końcowymi wykorzystywanymi do doświadczania AR i infrastrukturą sieciową. W rezultacie projektu powstanie prototyp innowacyjnej platformy Edge Realities 2.0 pozwalający na tworzenie treści AR w sposób zautomatyzowany, bez posiadania wiedzy z zakresu zaawansowanej algorytmiki. Nasz klient będzie mógł zalogować się do platformy i za pomocą urządzenie wyposażonego w kamerę rozpocząć mapowanie swojego pomieszczenia oraz dodawanie kontekstowych warstw informacji (np. parametry danych dot. silnika). Kluczowym założeniem, odróżniającym nasz produkt od rozwiązań konkurencyjnych, jest przeniesienie skomplikowanych obliczeń na zdalny serwer. Platforma będzie wykorzystywała infrastrukturę Edge Computing, dzięki czemu będzie kompatybilna zarówno z lekkimi, niedrogimi okularami do rozszerzonej rzeczywistości, jak również smartfonami starszych generacji. Platforma będzie pierwszym rozwiązaniem na świecie, które pozwoli na mapowanie powierzchni niemal dowolnej wielkości bez ograniczeń dotyczących urządzeń końcowych. Podstawą prac w projekcie jest wysoce skalowalny algorytm SLAM, stworzony przez nasz zespół, w ramach programu prototypowania hub:raum (akcelerator Deutsche Telekom). W ramach projektu planujemy stworzyć znacząco ulepszony produkt przez: -stworzenie rozwiązania do prezentowania złożonych modeli 3D, -poprawę niezawodności algorytmu, -poprawę skalowalności algorytmu, -optymalizację przesyłania danych w ramach algorytmu.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.