Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Innowacyjny i tani system pomiarowy umożliwiający szybkie, dokładne i zautomatyzowane modelowanie sylwetki człowieka

kategoria
nazwa beneficjenta
EDUROCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wartość projektu
1 701 213,80 zł
dofinansowanie z UE
1 315 338,33 zł
Województwo
łódzkie
Powiat
m. Skierniewice
program
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
działanie
1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Przedmiotem projektu jest opracowanie nowego systemu pomiarowego umożliwiającego szybkie, dokładne i zautomatyzowane modelowanie sylwetki człowieka stosując techniki fotogrametrii cyfrowej. W tym celu zostaną zrealizowane prace B+R pozwalające na opracowanie demonstratora i prototypu systemu pomiarowego 3D (skanera 3D) wraz z niezbędnym oprogramowaniem. W ramach projektu zostaną także wykonane badania z udziałem użytkowników końcowych. Przewaga konkurencyjna przedmiotowego rozwiązania skanera 3D będzie związana z występowaniem w jednym produkcie takich cech jak: relatywnie niska cena, duża szybkość modelowania sylwetki osoby, relatywnie wysoka dokładność i powtarzalność uzyskanego modelu 3D oraz modułowość konstrukcji ułatwiającą przenoszenie. Rezultat projektu będzie stanowił innowację produktową w skali międzynarodowej. Projekt będzie obejmował realizację trzech etapów. Etap 1. będzie dotyczył badań przemysłowych, w ramach których powstanie demonstrator urządzenia wraz z oprogramowaniem, który będzie przebadany w warunkach laboratoryjnych i zbliżonych do rzeczywistych. W ramach 2. etapu zostaną zrealizowane prace rozwojowe, efektem których będzie opracowanie docelowej wersji systemu. Ostatni 3. etapu projektu będzie dotyczył prac przedwdrożeniowych, w ramach których powstanie m.in. dokumentacja wdrożeniowa, instrukcja użytkownika oraz zostanie zrealizowany proces certyfikacji CE urządzenia. Wyniki projektu zostaną wdrożone w okresie 3 lat od zakończenia projektu we własnej działalności EduRoCo sp. z o.o. Wdrożenie będzie polegało w pierwszej kolejności na rozpoczęciu świadczenia usług z zastosowaniem urządzenia, a w dalszej kolejności na jego produkcji i sprzedaży. Usługi z użyciem systemu skanującego będą obejmowały warsztaty technologiczne dla dzieci i młodzieży oraz ogólnodostępne usługi skanowania 3D i drukowania 3D.