Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Innowacyjny i tani system pomiarowy umożliwiający szybkie, dokładne i zautomatyzowane modelowanie sylwetki człowieka

kategoria
nazwa beneficjenta
EDUROCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wartość projektu
1 701 213,80 zł
dofinansowanie z UE
1 315 338,33 zł
Województwo
łódzkie
Powiat
m. Skierniewice
program
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
działanie
1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Przedmiotem projektu jest opracowanie nowego systemu pomiarowego umożliwiającego szybkie, dokładne i zautomatyzowane modelowanie sylwetki człowieka stosując techniki fotogrametrii cyfrowej. W tym celu zostaną zrealizowane prace B+R pozwalające na opracowanie demonstratora i prototypu systemu pomiarowego 3D (skanera 3D) wraz z niezbędnym oprogramowaniem. W ramach projektu zostaną także wykonane badania z udziałem użytkowników końcowych. Przewaga konkurencyjna przedmiotowego rozwiązania skanera 3D będzie związana z występowaniem w jednym produkcie takich cech jak: relatywnie niska cena, duża szybkość modelowania sylwetki osoby, relatywnie wysoka dokładność i powtarzalność uzyskanego modelu 3D oraz modułowość konstrukcji ułatwiającą przenoszenie. Rezultat projektu będzie stanowił innowację produktową w skali międzynarodowej. Projekt będzie obejmował realizację trzech etapów. Etap 1. będzie dotyczył badań przemysłowych, w ramach których powstanie demonstrator urządzenia wraz z oprogramowaniem, który będzie przebadany w warunkach laboratoryjnych i zbliżonych do rzeczywistych. W ramach 2. etapu zostaną zrealizowane prace rozwojowe, efektem których będzie opracowanie docelowej wersji systemu. Ostatni 3. etapu projektu będzie dotyczył prac przedwdrożeniowych, w ramach których powstanie m.in. dokumentacja wdrożeniowa, instrukcja użytkownika oraz zostanie zrealizowany proces certyfikacji CE urządzenia. Wyniki projektu zostaną wdrożone w okresie 3 lat od zakończenia projektu we własnej działalności EduRoCo sp. z o.o. Wdrożenie będzie polegało w pierwszej kolejności na rozpoczęciu świadczenia usług z zastosowaniem urządzenia, a w dalszej kolejności na jego produkcji i sprzedaży. Usługi z użyciem systemu skanującego będą obejmowały warsztaty technologiczne dla dzieci i młodzieży oraz ogólnodostępne usługi skanowania 3D i drukowania 3D.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.