Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

„Wprowadzenie innowacji procesowej do usługi tworzenia i udostępniania inteligentnych cyklów treningowych poprzez opracowanie algorytmów do zarządzania treningami w oparciu plany ćwiczeń/zabiegów i stosowanej diety

nazwa beneficjenta
DO SPORT NOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wartość projektu
489 589,20 zł
dofinansowanie z UE
338 334,00 zł
Województwo
pomorskie
Powiat
m. Gdynia
program
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
działanie
2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

2.3.2 – „Numer_referencyjny_programu_pomocowego: SA.42799(2015/X), pomoc_de_minimis: §42 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020”Przedmiotem projektu są prace B+R nad przygotowaniem i wprowadzeniem innowacji procesowej do usługi tworzenia i udostępniania inteligentnych cyklów treningowych w oparciu o dane pochodzące z planów ćwiczeń/ zabiegów i stosowanej diety. Zakres projektu obejmuje opracowanie algorytmów do zarządzania treningami obejmujących: · Rekomendacje usług sportowych/ dopasowanych pod konkretnego klienta, · Stworzenie analizatorów postępów podopiecznych wraz z elementami sugerowania osobom prowadzącym jakie mają być dalsze korekty w programach, · Tworzenie algorytmów socjalizujących żmudne procesy treningowe dla ćwiczących – algorytmy umożliwiające szukanie partnerów do wspólnych treningów – (wspólna motywacja ćwiczących do osiągania wyników, możliwość ćwiczenia w obecności osób o podobnych problemach rehabilitacyjnych, bądź też ograniczanie kosztów jednostkowej opieki trenerskiej). Próbując odpowiedzieć na to wyzwanie wnioskodawca postanowił odrzucić intuicyjne metody prowadzenia planowania treningów, na tworzone przy użyciu nowatorskich rozwiązań ze świata nauki. Dla realizacji swojej koncepcji nawiązał współpracę z jednostką naukową której wynikiem ma być pozyskanie kompetencji intelektualnych, których nie posiada w swoich zasobach kadrowych. Planowane do osiągnięcia rezultaty to: • przygotowywanie planów treningowych/fizjoterapii dostosowanych na najwyższym możliwym poziomie pod sytuację, zdolności fizyczne i predyspozycje konkretnego klienta, • socjalizacja procesów treningowych, • możliwość realizacji innych innowacyjnych projektów, • pozyskanie nowych klientów i odbiorców rozwiązania również na rynkach zagranicznych. Innowacja procesowa będ

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.