Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Wprowadzenie innowacji procesowej do usługi tworzenia i udostępniania szkoleń online poprzez opracowanie nowej architektury uzupełnionej innowacyjnymi algorytmami wspierającymi procesy nauczania dla firmy Codementors Sp. z o.o.

nazwa beneficjenta
CODEMENTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wartość projektu
482 160,00 zł
dofinansowanie z UE
333 200,00 zł
Województwo
pomorskie
Powiat
m. Gdańsk
program
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
działanie
2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Numer_referencyjny_programu_pomocowego: SA.42799(2015/X), pomoc_de_minimis: §42 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020”Przedmiotem projektu są prace B+R nad wprowadzeniem innowacji procesowej do usługi szkolenia programistów. Proces szkoleniowy zostanie przeniesiony do środowiska online. Rezultat projektu ma być osiągnięty poprzez opracowanie nowej architektury, która będzie wykorzystywać innowacyjne algorytmy wspierające procesy nauczania. Projekt jest odpowiedzią na problemy, z jakimi wnioskodawca spotyka się na co dzień w swojej działalności: · ograniczenia związane z lokalizacją (dojazdami), · ograniczenia związane z dostępem do kadry szkoleniowej, – złożoność utrzymania różnorodnej infrastruktury technicznej, · wysokie koszty stałe działalności szkoleniowej. Odpowiadając na te wyzwania wnioskodawca postanowił zastosować technologię zawierającą innowacyjne algorytmy do: -analizy i oceny jakości kodu źródłowego, -analizy wyników zadań testowych i wykrywania duplikatów, -analizy postępów użytkownika, -rekomendacji użytkowników w procesie rekrutacji, -rekomendacji ścieżki kariery i powiązanych kursów. Realizacja tak zdefiniowanych zadań badawczych wymagała nawiązania współpracy z jednostką naukową. Celem nawiązanej relacji ma być pozyskanie kompetencji, których firma Codementors nie posiada. Planowane do osiągnięcia rezultaty to: • przygotowanie innowacji procesowej, • udostępnienie pełnej oferty edukacyjnej w lokalizacji klienta, • możliwość realizacji innych innowacyjnych projektów • pozyskanie nowych klientów i odbiorców rozwiązania, również na rynkach zagranicznych. Innowacja procesowa będąca przedmiotem projektu zapewnia znaczące podniesienie jakości świadczonych usług. Polegać będzie na całkowitej zmianie podejścia do realizacji potrzeb klienta. Wnio

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.