Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Sposób wytwarzania rur preizolowanych z tworzyw sztucznych z warstwą grzewczą.

nazwa beneficjenta
ZBIGNIEW KOTULSKI ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH INGREMIO-PESZEL
wartość projektu
13 400 000,00 zł
dofinansowanie z UE
5 769 000,00 zł
Województwo
małopolskie
Powiat
olkuski
program
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
działanie
3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Przedmiotem projektu jest wdrożenie nowej, opracowanej przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonych prac badawczo-rozwojowych, technologii wytwarzania rur preizolowanych z warstwą grzewczą, w której skład wchodzą nanorurki węglowe. Wdrożenie projektu będzie polegało na utworzeniu autorskiego, opracowanego przez zakład Ingremio Peszel ciągu technologicznego, na bazie urządzeń i maszyn zakupionych w trakcie realizacji projektu. Tym samym zostanie wdrożona technologia zawarta w zgłoszeniu patentowym pt. „Sposób wytwarzania rur preizolowanych z tworzyw sztucznych z warstwą grzewczą”. Wnioskodawca, we współpracy z firmą zajmującą się syntezą nanozwiązków, prowadził badania nad poprawą energooszczędności i długowieczności rur preizolowanych, poszukując ich optymalnych właściwości: mniejszej energochłonności i równomiernego ogrzewaniu rury niższą temperaturą. Wyniki badań i testy przeprowadzone na prototypach rur gwarantują znacznie lepsze parametry w zakresie wytrzymałości i wydajności rur w stosunku do produktów dostępnych na rynku. Istotą nowej technologii jest zastosowanie w procesie produkcji urządzenia do nakładania elektrod i warstwy grzewczej na rurach medialnych będącego autorskim, nie spotykanym wcześniej rozwiązaniem. Urządzenie ma na celu nanoszenie parzystej liczby elektrod na uprzednio wytłoczoną rurę medialną. Realizacja projektu umożliwi rozpoczęcie produkcji i sprzedaży wysoce unikalnego, innowacyjnego w skali świata produktu: rur preizolowanych z tworzyw sztucznych z warstwą grzewczą wykonaną z jedno i wielościennych nanorurek. Produkt będzie efektem przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych, szczegółowo opisanych w dalszej części wniosku.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.