Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Eksport i promocja biżuterii srebrnej Kohha

nazwa beneficjenta
KOHHA KRZYSZTOF ADAM KASPRZAK
wartość projektu
286 200,00 zł
dofinansowanie z UE
228 960,00 zł
Województwo
mazowieckie
Powiat
m.st. Warszawa
program
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
działanie
3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

SA 42799(2015/X) Przedmiotem projektu jest internacjonalizacja działalności i promocja marki firmy: Kohha, poprzez realizację zadań zgodnie z branżowym programem promocji: Wybrane przez Wnioskodawcę działania będą prowadzone na następujących rynkach: NIEMCY DANIA WŁOCHY POLSKA Wnioskodawca wybrał także rynek perspektywiczny: UKRAINA W ramach projektu Wnioskodawca zaplanował następujące zadania: – Udział w targach w charakterze wystawcy (dotyczy BPP i PPO) – Indywidualna wyjazdowa misja gospodarcza (dotyczy BPP i PPO) – Usługa doradcza (dotyczy BPP i PPO) – Przygotowanie lub tłumaczenie strony internetowej wnioskodawcy (dotyczy BPP i PPO) – Nabycie lub wytworzenie oraz instalacje elementów dekoracyjnych uwzględniających założenia wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki tj. panelu promocyjnego MPG (dotyczy BPP i PPO) – Przygotowanie i prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w mediach tradycyjnych, elektronicznych, cyfrowych (dotyczy BPP i PPO) Projekt będzie realizowany w okresie: od 01.01.2020 do 31.12.2020 Całkowita wartość projektu: 334 700 PLN. Kwota wydatków kwalifikowanych: 334 700 PLN. Projekt zostanie sfinansowany z otrzymanej dotacji oraz środków własnych Wnioskodawcy.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.