Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Wsparcie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – etap 3

kategoria
nazwa beneficjenta
LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE
wartość projektu
49 689 174,21 zł
dofinansowanie z UE
9 846 116,58 zł
Województwo
projekt ogólnopolski
Powiat
program
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
działanie
9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe jest jedyną jednostką w kraju świadczącą usługi z zakresu Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego i jedną z kluczowych jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Projekt ma charakter strategiczny, ogólnopolski. Jego realizacja wzmocni działanie systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Istotą projektu jest wzrost dostępności do procedur ratujących życie i zdrowie. Efektem projektu będzie możliwość szybszego odtworzenia gotowości do kolejnego zdarzenia. Przedmiotowy projekt został podzielony na trzy etapy: ETAP 1 realizowany będzie w latach 2018 -2019 ETAP 2 realizowany będzie w latach 2019-2020. ETAP 3, tj. budowy baz bądź jej elementów w Warszawie, Szczecinie/Goleniowie oraz Białymstoku, realizowany będzie w latach 2019-2022 Celem głównym projektu jest: zwiększenie dostępności do śmigłowcowej służby ratownictwa medycznego. Przedsięwzięcie polega na rozbudowie i przebudowie bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz Stacji Obsługi Technicznej (SOT) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego wraz z budową strefy końcowego podejścia i startu śmigłowca FATO w Warszawie. Budowie strefy końcowego podejścia i startu śmigłowca (FATO) wraz z oświetleniem nawigacyjnym w Szczecinie/Goleniowie. Budowie strefy końcowego podejścia i startu śmigłowca (FATO) wraz z oświetleniem nawigacyjnym w Białymstoku. Poniżej został opisany zakres opracowania trzech baz Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego.