Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Wsparcie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – etap 3

kategoria
nazwa beneficjenta
LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE
wartość projektu
37 678 662,60 zł
dofinansowanie z UE
7 444 014,26 zł
Województwo
projekt ogólnopolski
Powiat
program
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
działanie
9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe jest jedyną jednostką w kraju świadczącą usługi z zakresu Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego i jedną z kluczowych jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Projekt ma charakter strategiczny, ogólnopolski. Jego realizacja wzmocni działanie systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Istotą projektu jest wzrost dostępności do procedur ratujących życie i zdrowie. Efektem projektu będzie możliwość szybszego odtworzenia gotowości do kolejnego zdarzenia. Przedmiotowy projekt został podzielony na trzy etapy: ETAP 1 realizowany będzie w latach 2018 -2019 ETAP 2 realizowany będzie w latach 2019-2020. ETAP 3, tj. budowy baz bądź jej elementów w Warszawie, Szczecinie/Goleniowie oraz Białymstoku, realizowany będzie w latach 2019-2022 Celem głównym projektu jest: zwiększenie dostępności do śmigłowcowej służby ratownictwa medycznego. Przedsięwzięcie polega na rozbudowie i przebudowie bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz Stacji Obsługi Technicznej (SOT) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego wraz z budową strefy końcowego podejścia i startu śmigłowca FATO w Warszawie. Budowie strefy końcowego podejścia i startu śmigłowca (FATO) wraz z oświetleniem nawigacyjnym w Szczecinie/Goleniowie. Budowie strefy końcowego podejścia i startu śmigłowca (FATO) wraz z oświetleniem nawigacyjnym w Białymstoku. Poniżej został opisany zakres opracowania trzech baz Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.