Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

StreetLAIT– System zdalnej kontroli infrastruktury oświetleniowej z wykorzystaniem analizy obrazu i analityki predykcyjnej.

nazwa beneficjenta
BD POLSKA SP. Z O.O.
wartość projektu
1 928 116,06 zł
dofinansowanie z UE
1 448 452,92 zł
Województwo
lubuskie
Powiat
gorzowski
program
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
działanie
1.1. Badania i innowacje
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Przedmiotem projektu jest opracowanie technologii inteligentnej analizy obrazów pozwalającej na detekcję awarii i monitorowanie pracy oświetlenia ulicznego w miastach oraz wykonywania ww. dodatkowych analiz. Efektem projektu będzie zintegrowany system monitorowania oświetlenia wykorzystujący zestaw kamer oraz zaawansowanego oprogramowania wyposażonego w samouczące się algorytmy (w tym, uczenia maszynowego i głębokiego uczenia) umożliwiające bieżące monitorowanie stanu oświetlenia ulicznego. Budżet projektu: 1 928 116,06 PLN w tym koszty kwalifikowane: 1 861 943,42 zł PLN. Dofinansowanie: 1 448 452,92 PLN. Okres realizacji projektu: 06.2019 – 12.2022. Prace badawcze zostały podzielone na 4 Etapy / Zadania: Zadanie 1 (Badania przemysłowe): Wykonanie środowiska testowego (06.2019 – 01.2021) Zadanie 2 (Badania przemysłowe): Analiza danych, budowa modeli i algorytmów rozpoznawania obrazu (02.2020 – 07.2021) Zadanie 3 (Badania przemysłowe): Opracowanie prototypu systemu i jego weryfikacja w środowisku testowym (01.2021 – 10.2021) Zadanie 4 (Prace rozwojowe): Demonstracja narzędzia na danych produkcyjnych w warunkach rzeczywistych (10.2021 – 12.2022) W wyniku realizacji projektu zostanie nawiązana współpraca Wnioskodawcy z jednostką naukową. Prace B+R zostaną częściowo zlecone Wydziałowi Technicznemu Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Rezultatem projektu będzie prototyp rozwiązania przetestowany na danych produkcyjnych w warunkach rzeczywistych, który następnie zostanie wdrożony do działalności gospodarczej Wnioskodawcy poprzez poszerzenie oferty produktowej o nową usługę detekcję awarii i monitorowanie pracy oświetlenia ulicznego w miastach oraz na wykonywaniu innych analiz: wykrywanie i klasyfikacja obiektów, liczenie wystąpień obiektów na obrazie, czytanie tablic rejestracyjnych pojazdów oraz detekcja zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. Skala innowacyjności rezultatu projektu została określona na poziomie ponadregion

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.