Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

"Panaceum na pokolenie Z"

kategoria
nazwa beneficjenta
MIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKI
wartość projektu
211 666,66 zł
dofinansowanie z UE
179 916,66 zł
Województwo
lubuskie
Powiat
m. Gorzów Wielkopolski
program
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
działanie
8.2. Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

Projekt „Panaceum na pokolenie Z”, obejmie wsparciem 40 uczniów (U)Szkoły podstawowej nr 16 (SP16), 60 nauczycieli (N) ze wszystkich szkół kształcenia ogólnego na poziomie podstawowym, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gorzów Wlkp. Proj. jest odpowiedzią na największe wyzwania wskazane w diagnozie gorzowskich, samorządowych szkół kształ. ogólnego, w tym zapotrzebowanie U na zaj. pozwalające na doświadczanie świata, eksperymentowanie oraz na konieczność wyposażenia N w umiejętności i kompetencje pozwalające na prowadzenie w atrakcyjnych sposób zaj. matemat.-przyrodniczych z wykorzystaniem nowoczesnych metod, które będą uwzględniać potrzeby oraz specyficzne postrzeganie świata przez najmłodsze pokolenie (pokolenie Z). W ramach proj. w SP16 zostaną utworzone dwie pracownie – matemat. i przyr., N będą mogli skorzystać z oferty szkoleń obejmujących najnowocześniejsze metody w naucz. z wykorzyst. eksperymentu oraz met. prac. z tzw. pokoleniem Z. U wezmą udział w weekendowym wyj. na warsztaty do lab., podczas którego kształtowane będą umiejęt. pracy zespołowej podczas przeprowadzania eksperymentów w laboratoriach przyrodniczych.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.