Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1,99 MW na terenie nieczynnego zbiornika retencyjnego wraz z przyłączem do sieci dystrybucji energii elektrycznej

kategoria
nazwa beneficjenta
ZAKŁADY CHEMICZNE „SIARKOPOL” TARNOBRZEG SP. Z O.O.
wartość projektu
9 971 801,15 zł
dofinansowanie z UE
2 592 005,05 zł
Województwo
podkarpackie
Powiat
m. Tarnobrzeg
tarnobrzeski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
działanie
3.1. Rozwój OZE
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Głównym celem projektu jest „poprawa efektywności energetycznej ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o. o. poprzez inwestycje w energię odnawialną”. Cele szczegółowe to: -wytwarzanie energii z OZE, – redukcja rosnących kosztów za energię elektryczną, – redukcja emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w tym CO2, – wykorzystanie potencjału alternatywnych źródeł energii w regionie, – promowanie OZE w regionie, w tym postaw związanych z oszczędzaniem energii. Projekt dotyczy budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 1,99 MW na terenie nieczynnego zbiornika wraz z przyłączem do sieci dystrybucji elektrycznej w mieście Tarnobrzeg oraz wsi Chmielów zlokalizowanej w gminie Nowa Dęba. Podstawowe parametry farmy fotowoltaicznej: – Moc – 1,99 MWe; – Długość sieci elektroenergetycznych – 0,67 km; – Ilość modułów fotowoltaicznych – 5794 szt. Budowa farmy fotowoltaicznej składała się będzie z następujących elementów: -konstrukcji stalowych do montażu paneli fotowoltaicznych, wbitych w grunt na odpowiednią głębokość, -paneli fotowoltaicznych, -inwerterów, -układów pomiarowych energii elektrycznej, -okablowania prądu stałego (DC) i przemiennego (AC), -stacji transformatorowej służącej do przekształcenia wyprodukowanej energii do parametrów umożliwiających wprowadzenie jej do wewnętrznej sieci elektroenergetycznej inwestora. W projekcie zaplanowano również prace związane z przygotowaniem terenu pod budowę farmy fotowoltaicznej, a mianowicie -wykonanie niwelacji terenu, -wykonanie drenażu w celu zabezpieczenia materiału konstrukcji oraz podłoża przed szkodliwym działaniem filtracji, która powoduje zmiany strukturalne w gruncie, -wykonanie wszelkich koniecznych prac ziemnych i fundamentowych niezbędnych do posadowienia i zabezpieczenia elementów konstrukcji. Farma dołączona będzie do wewnętrznej sieci energetycznej ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „Siarkopol” TARNOBRZEG sp. z o.o., a energia wytworzona w instalacji fotowoltaicznej zostanie wykorzystana na potrzeby własne obiektów zakładu.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.