Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
image
tytuł projektu

Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany - etap II

kategoria
nazwa beneficjenta
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KIELCACH
wartość projektu
1 034 837,30 zł
dofinansowanie z UE
879 611,70 zł
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
działanie
8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

To nie tylko tytuł, łączący dwa projekty Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach, ale i rzeczywistość branży transportowej. Kierowców z kwalifikacjami wymaganymi do przewozu ludzi od lat brakuje na rynku pracy i pewnie jeszcze długo będzie to zawód deficytowy. Dlatego każdy projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Świętokrzyskiego 2014-2020, który umożliwia mieszkańcom naszego województwa zdobycie uprawnień kierowcy autobusów, jest dla branży transportowej na przysłowiową wagę złota.

Pierwsza edycja projektu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o. w Kielcach pn. „Kierowca kategorii D – zawód pilnie poszukiwany” rozpoczęła się w lutym 2019 r. i zakończyła w lutym 2020 r. Druga edycja, pod bliźniaczym tytułem „Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany – etap II” trwa od października 2019 r. do grudnia 2020 r. Dzięki dofinansowaniu w wysokości 885 775,00 zł możliwie będzie objęcie wsparciem 74 osób z prawem jazdy kategorii B w wieku 21 lat i więcej. Uczestnicy projektu bezpłatnie wezmą udział w diagnozie rzeczywistych predyspozycji zawodowych, przejdą również badania psychologiczne i lekarskie, umożliwiające im udział w kursie prawo jazdy kategorii D. Po egzaminie państwowym nabędą uprawnienia do kierowania m.in. autobusem i autobusem z przyczepą lekką.

– Projekty kieleckiego MPK są skrupulatnie przygotowane i odpowiadają na realne potrzeby świętokrzyskiego rynku pracy – mówi wicemarszałek Renata Janik. – Tego typu przedsięwzięcia przynoszą zazwyczaj podwójną korzyść. Z jednej strony uczestnicy projektu zdobywają nowe kwalifikacje, a tym samym szansę na zdobycie atrakcyjnego zatrudnienia. Z kolei pracodawcy zyskują wykwalifikowanych pracowników, szczególnie w tych branżach, gdzie brakuje specjalistów.

– Wszyscy przewoźnicy, w tym i my, mają obecnie problemy z zatrudnianiem kierowców kategorii D – podkreśla prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o. w Kielcach, Elżbieta Śreniawska. – W tej chwili szacuje się, że na polskim rynku pracy brakuje 150 tys. kierowców. To jest ogromna grupa. Dlatego widząc możliwości, jakie daje Regionalny Program Operacyjny, zdecydowaliśmy się na przygotowanie projektów szkoleniowych.

Projekty kieleckiego MPK kierowane są do osób, które posiadają już prawo jazdy kategorii B. Uczestnicy projektów bezpłatnie biorą udział w diagnozie predyspozycji zawodowych, przechodzą także badania psychologiczne i lekarskie. Najważniejsze elementy projektu to kursy na prawo jazdy kategorii D, wraz z kwalifikacją wstępną lub kwalifikacją wstępną przyspieszoną do przewozu osób. Oprócz kursów w projektach zapewniono także bezpłatne egzaminy na prawo jazdy. Kandydaci na kierowców autobusów otrzymują także materiały szkoleniowe oraz zwrot koszów dojazdu. Jedna piąta uczestników projektów MPK to osoby z niepełnosprawnościami.

– Jedną z „barier wejścia” do zawodu kierowcy autobusu jest koszt kursów, jakie trzeba ukończyć, żeby zdać państwowe egzaminy. W szkołach jazdy koszt może wynieść nawet około 8 tys. zł, dla osób bezrobotnych albo o niskich dochodach to jest poważna suma – mówi Anna Kopcińska-Wielgus, koordynatorka projektów w kieleckim MPK. – A jednocześnie jest ogromne zapotrzebowanie na kierowców kategorii D na rynku pracy. Do tego stopnia, że firmy transportu miejskiego z innych miast, szukające pracowników, ogłaszają się w Kielcach.

– Przygotowując projekty zakładaliśmy, że większość uczestników to będą ludzie pracujący, chcący podnieść albo zmienić kwalifikacje. Dlatego pewnym zaskoczeniem jest dla nas duże zainteresowanie osób biernych zawodowo – dodaje Anna Kopcińska-Wielgus. – Drugim zaskoczeniem jest duża liczba pań, które chciałyby jeździć autobusami, stanowią około jedną trzecią uczestników naszych projektów. I bardzo dobrze sobie radzą, z reguły zdają egzaminy przy pierwszym podejściu. Nawet jeśli wcześniej nie jeździły dużo samochodami osobowymi. Mamy też wielu uczestników w wieku 50+. Między innymi z myślą o nich zaplanowaliśmy wsparcie psychologiczne w projekcie, ponieważ kursy są długie i wymagają dużego samozaparcia, dlatego czasem potrzebny jest ktoś, kto podtrzyma motywację uczestników do nauki nowych umiejętności. Naprawdę warto zainwestować wysiłek w naukę jazdy, bo to szansa na dobrą pracę. Ponadto realizacja projektu przyczyni się do zmiany stereotypów: kobiety jako „złej kierowczyni” autobusu oraz zawodu kierowcy autobusu, jako zawodu przeznaczonego wyłącznie dla mężczyzn. Projekty niwelują także stereotyp dotyczący tego, że osoba niepełnosprawna nie może być kierowcą autobusu.

Na zdjęciu: Pochodząca z Ukrainy pani Larysa, od 15 lat posiada obywatelstwo polskie, do niedawna była osobą bezrobotną. Dzięki projektowi kieleckiego MPK zdobyła zawód i pracę – jako kierowca autobusu wozi codziennie mieszkańców miasta.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.