Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Fort Społeczny. Wspólna Przestrzeń - rewitalizacja i rozbudowa zabytkowego Fortu VIIA w Poznaniu na cele integracji społecznej

kategoria
nazwa beneficjenta
CONSTRUCTA PLUS SP. Z O.O., SP. K.
wartość projektu
37 281 300,00 zł
dofinansowanie z UE
14 998 295,30 zł
Województwo
wielkopolskie
Powiat
m. Poznań
program
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020
działanie
9.2. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Projekt polega na rewitalizacji i rozbudowie obiektu Fort VIIA w Poznaniu. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków (nr A 245, data wpisu: 25.05.1983r.). Projekt obejmuje:- rewitalizację obiektu, tj. pomieszczeń i zabudowań fortecznych wraz z otaczającą go fosą i przyległym terenem. Prace będą polegać m.in. na renowacji zabytkowych elewacji wraz z odtworzeniem otworów okiennych i strzelniczych, odtworzeniu stolarki oraz przebudowie ścian działowych, – rozbudowę Fortu o nową część, która będzie funkcjonalnym dopełnieniem zabudowań fortecznych. Nowa część nie ingeruje w objęty ochroną zabytek. Budynek składa się z dwóch kondygnacji, które będą połączone windą osobową zlokalizowaną w środkowej części budynku. Fort będzie pełnił nowe funkcje przy zachowaniu militarnego charakteru. Przestrzeń Fortu zostanie udostępniona podmiotom ekonomii społecznej (PES), które zajmują się integracją społeczną osób wykluczonych (dzieci, młodzieży i osób starszych) ze środowiskiem mieszkańców Poznania i okolic oraz prowadzą działalność gospodarczą. Budynek w całości będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych. Przewidziane działania w projekcie uzyskały zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu i będą przeprowadzone w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Zakres rzeczowy projektu:- przygotowanie dokumentacji- przygotowanie terenu pod inwestycję budowlaną- nadzór inwestorski, kadra inżynierska, obsługa rozbudowy- stan surowy zadaszony- stan zamknięty- elementy zewnętrzne- instalacje sanitarne- instalacje elektryczne- promocja projektu Produkty projektu powstaną w 2022r.:- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt. – Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – 3,50 ha -Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich – 5079,11 m2 -Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 1 szt. -Udział projektu w odniesieniu do obszaru objętego programem rewitalizacji – 0,15%

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.