Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

„Wdrożenie produkcji innowacyjnej Tymczasowej Bariery Ochronnej T1/W1 jako systemu Techniki Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”

kategoria
nazwa beneficjenta
„GP” SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wartość projektu
2 045 490,00 zł
dofinansowanie z UE
748 350,00 zł
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
m. Szczecin
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
działanie
1.5. Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Realizacja projektu polega na wdrożeniu produkcji innowacyjnej Tymczasowej Bariery Ochronnej T1/W1 jako systemu Techniki Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która jest innowacyjnym w skali regionalnej, krajowej i międzynarodowej systemem Techniki Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Dostępne obecnie na rynku rozwiązania oferują maksymalny poziom powstrzymywania T1/W2 (WN ? 0,8 m). Zastosowanie tymczasowej bariery ochronnej o parametrach T1/W1 (WN ? 0,6 m) pozwoliłoby, w przypadku kolizji zmniejszyć przesunięcie bariery na przeciwległy pas ruchu o 0,2 m. Na drodze szybkiego ruchu, przy tak wysokich prędkościach oraz tak dużym i wciąż rosnącym natężeniu ruchu dodatkowe 20 cm może zadecydować o tragicznym w skutkach wypadku lub jego braku. Potwierdzeniem jest analiza rynku w Biznes Planie oraz opinie potencjalnych nabywców, dotyczące innowacyjności produktu, dołączone w ramach załącznika 6.6. Projekt jest związany z wdrożeniem: a)innowacji produktowej – w skali regionalnej, krajowej i międzynarodowej b)innowacji procesowej – w skali krajowej, dotyczącej technologii produkcji c)innowacji nietechnologicznej – na poziomie przedsiębiorstwa, o charakterze organizacyjnym. Zadania: 1.Nabycie środków trwałych: -Prasa hydrauliczna CNC -Przecinarka taśmowa CNC automat z wyposażeniem dodatkowym -Prasa mimośrodowa -Automat spawalniczy -Stół spawalniczy -Centrum tokarskie -Pionowe centrum obróbcze frezerskie -Urządzenie pomiarowe do produktów wytwarzanych (ramię pomiarowe) 2. Zakup środka transportu: -Wózek widłowy 5 T 3.Zakup wartości niematerialnych i prawnych: -Licencja oprogramowania do celów konstrukcyjno – produkcyjnych -Licencja oprogramowania dla centrum tokarskiego oraz pionowego centrum obróbczego frezarskiego Szczegóły- p. D.3, G Wniosku. Wskaźniki produktu, źródła danych oraz sposób pomiaru – p. E.1 wniosku. Miejsce realizacji: Szczecin, woj. zachpom. Okres realizacji: 01.10.2019 – 30.09.2020.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.