Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

„Wirtualny pacjent” - Inteligentny asystent dla studentów medycyny i młodych lekarzy wspierający proces edukacji i podnoszenia kompetencji w zakresie diagnostyki i leczenia chorób.

kategoria
nazwa beneficjenta
BD POLSKA SP. Z O.O.
wartość projektu
6 452 485,00 zł
dofinansowanie z UE
4 859 328,75 zł
Województwo
lubuskie
Powiat
gorzowski
program
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
działanie
1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczych, rozwojowych i przedwdrożeniowych, których efektem będzie wprowadzenie na rynek wirtualnego asystenta (chat-bot, asystent) wykorzystującego sztuczną inteligencję w celu wsparcia procesu dydaktycznego diagnostyki i terapii chorób. Rozwiązanie służy usprawnieniu procesu dydaktycznego nabywania kompetencji przez studentów medycyny i młodych lekarzy kontynuujących naukę. Ma za zadanie podnieść jakość, atrakcyjność i efektywność kosztową procesu nauczania. W oparciu o przygotowaną przez ekspertów bazę wiedzy opisującą wybrane przypadki medyczne, oraz funkcjonalność interaktywnej komunikacji studenta z narzędziem, asystent umożliwiać będzie naukę stawiania diagnozy oraz planowania leczenia z zastosowaniem badań diagnostycznych: laboratoryjnych, obrazowych, fizykalnych oraz konsultacji specjalistycznych. Wywiad lekarski będzie w jak największym stopniu odzwierciedlał charakter spontanicznej konwersacji. Student będzie kierował rozmową. Będzie zadawał pacjentowi pytania i zlecał odpowiednie badania w celu postawienia diagnozy. Cechy i funkcjonalności projektowanego chat-bota: 1) interaktywna komunikacja przy pomocy języka naturalnego (język polski); 2) interaktywne tworzenie „pacjentów” w oparciu o reguły zapisane w bazie wiedzy oraz modele losujące wyniki badań diagnostycznych; 3) kreator umożliwiający tworzenie lub modyfikację przypadków klinicznych; 4) śledzenie postępów studenta i historii jego interakcji z programem obejmująca weryfikację czy student zadał wymagane pytania i zlecił wymagane badania, ocena czasu poświęconego na poszczególne etapy badania; 5) ocena kompetencji miękkich studenta poprzez analizę formy zadawanych pytań; 6) ocena poprawności wyboru ścieżki diagnostycznej dokonana na podstawie analizy interakcji studenta z symulowanym pacjentem.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.