Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

„Wirtualny pacjent” - Inteligentny asystent dla studentów medycyny i młodych lekarzy wspierający proces edukacji i podnoszenia kompetencji w zakresie diagnostyki i leczenia chorób.

Name of the beneficiary
BD POLSKA SP. Z O.O.
Project value
6 452 485,00 zł
Co-financing from the EU
4 859 328,75 zł
Voivodeship
lubuskie
County
gorzowski
program
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
action
1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2014 - 2020

Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczych, rozwojowych i przedwdrożeniowych, których efektem będzie wprowadzenie na rynek wirtualnego asystenta (chat-bot, asystent) wykorzystującego sztuczną inteligencję w celu wsparcia procesu dydaktycznego diagnostyki i terapii chorób. Rozwiązanie służy usprawnieniu procesu dydaktycznego nabywania kompetencji przez studentów medycyny i młodych lekarzy kontynuujących naukę. Ma za zadanie podnieść jakość, atrakcyjność i efektywność kosztową procesu nauczania. W oparciu o przygotowaną przez ekspertów bazę wiedzy opisującą wybrane przypadki medyczne, oraz funkcjonalność interaktywnej komunikacji studenta z narzędziem, asystent umożliwiać będzie naukę stawiania diagnozy oraz planowania leczenia z zastosowaniem badań diagnostycznych: laboratoryjnych, obrazowych, fizykalnych oraz konsultacji specjalistycznych. Wywiad lekarski będzie w jak największym stopniu odzwierciedlał charakter spontanicznej konwersacji. Student będzie kierował rozmową. Będzie zadawał pacjentowi pytania i zlecał odpowiednie badania w celu postawienia diagnozy. Cechy i funkcjonalności projektowanego chat-bota: 1) interaktywna komunikacja przy pomocy języka naturalnego (język polski); 2) interaktywne tworzenie „pacjentów” w oparciu o reguły zapisane w bazie wiedzy oraz modele losujące wyniki badań diagnostycznych; 3) kreator umożliwiający tworzenie lub modyfikację przypadków klinicznych; 4) śledzenie postępów studenta i historii jego interakcji z programem obejmująca weryfikację czy student zadał wymagane pytania i zlecił wymagane badania, ocena czasu poświęconego na poszczególne etapy badania; 5) ocena kompetencji miękkich studenta poprzez analizę formy zadawanych pytań; 6) ocena poprawności wyboru ścieżki diagnostycznej dokonana na podstawie analizy interakcji studenta z symulowanym pacjentem.

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl