Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

GearShift – budowa silnika zachowania kołowych pojazdów mechanicznych oraz generowania plansz w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji na bazie platformy Unreal Engine

nazwa beneficjenta
ECC GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
wartość projektu
6 842 865,00 zł
dofinansowanie z UE
4 920 024,50 zł
Województwo
pomorskie
Powiat
m. Gdańsk
program
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
działanie
1.2. Sektorowe programy B+R
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Numer_referencyjny_programu_pomocowego: SA.41471(2015/X) Przeznaczenie_pomocy_publicznej: art: 25 rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187/1 z 26.06.2014). Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego w skali globalnej silnika zachowania pojazdów oraz generowania map w dynamicznym środowisku gier. Tworzony silnik będzie uniwersalnym narzędziem pozwalającym dowolnemu zespołowi developerskiemu pracującemu w silniku Unreal tworzyć zaawansowane gry o tematyce motoryzacyjnej. Narzędzie dedykowane będzie do studiów deweloperskich zajmujących się produkcją gier komputerowych, które dzięki narzędziu będą mogły w sposób efektywny tworzyć gry komputerowe charakteryzujące się realistycznym modelem jazdy oraz szerokim zakresem map. Silnik zostanie wdrożony również do własnej działalności gospodarczej ECC Games. Projekt zostanie zrealizowany w 4 etapach obejmujących badania przemysłowe (etap 1 – 2) oraz prace rozwojowe (etap 3 – 4), a rezultatem prac badawczo – rozwojowych będzie silnik fizyczny w wersji beta z zaimplelemtowanym modułem generatora map opartym na sieciach neuronowych GAN. Tematyka podjęta w ramach prac badawczych związana będzie z opracowaniem i rozwojem innowacyjnych silników grafiki i fizyki na potrzeby gier oraz ich adaptacją do wymagań różnych platform i urządzeń (mobilnych, konsol, etc.), a sam projekt wpisuje się w zakres tematyczny konkursu, dotyczący budowy wieloplatformowych silników grafiki/fizyki na potrzeby zaawansowanych technologicznie gier wideo.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.