Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
imageimageimageimage
tytuł projektu

Poprawa dostępu do Portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego

kategoria
nazwa beneficjenta
ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE S.A.
wartość projektu
310 505 001,92 zł
dofinansowanie z UE
149 813 887,90 zł
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
m. Szczecin
program
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
działanie
3.2. Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych
fundusz
Fundusz Spójności
perspektywa
2014 - 2020

Głównym celem projektu inwestycyjnego jest poprawa konkurencyjności portu w Szczecinie w wyniku zwiększenia dostępu dla dużych morskich statków handlowych do rejonu przeładunków ładunków masowych.

Cele szczegółowe projektu inwestycyjnego to:

 • Wzrost efektywności przewozów morskich w relacjach z przedpolem portu.
 • Poprawa efektywności wymiany handlowej prowadzonej przez port Szczecin.
 • Ograniczenie negatywnych efektów zewnętrznych generowanych przez transport morski.

Projekt ma na celu poprawę dostępu w rejonie Basenu Kaszubskiego. Projekt obejmuje wykonanie prac w niżej wymienionym zakresie:

 • budowę przystani dalbowej przy Nabrzeżu Dąbrowieckim (wraz z zabezpieczeniem brzegu),
 • przebudowę i rozbudowę (wydłużenie) nabrzeża Katowickiego, i przystosowanie jego do głębokości technicznej 12,5 m,
 • przebudowę nabrzeży Chorzowskiego, Chorzowskiego-Uskok i Gliwickiego-Uskok i przystosowanie ich do głębokości technicznej 12,5 m,
 • wykonanie umocnień wschodniego narożnika Nabrzeża Sosnowieckiego (CPN-1) oraz narożników wysp Ostrów Mieleński i Mieleńska Łąka;
 • zamknięcie Basenu Noteckiego pomiędzy nabrzeżami Górnośląskim i Dolnośląskim oraz zalądowanie Basenu Noteckiego urobkiem z prac czerpalnych wykonywanych przy przebudowywanych nabrzeżach i na torze wodnym w Basenie Kaszubskim,
 • budowę nowych wylotów kanalizacji deszczowej w nabrzeżach Chorzowskim, Katowickim, Dąbrowieckim oraz Górnośląskim i oraz przebudowę wylotu kanalizacji deszczowej w nabrzeżu Gliwickim-Uskok
 • wykonanie prac czerpalnych w rejonie Basenu Kaszubskiego, w celu uzyskania głębokości technicznej -12,5 m; We fragmencie Parnicy (przy nab. Dąbrowieckim) roboty czerpalne zostaną wykonane do uzyskania 10,5 m, W ramach robót czerpalnych przewidziano także wydobycie potencjalnych obiektów niebezpiecznych (obiektów ferromagnetycznych).
 • budowę i przebudowę pól odkładu na Ostrowie Grabowskim (PR6 i PR7).

Większość urobku zostanie odłożona na polu refulacyjnym na Ostrowie Grabowskim. Pozostała część urobku powstałego w wyniku prac czerpalnych w pierwszej kolejności zostanie wykorzystana do zalądowienia Basenu Noteckiego, zabudowy istniejącego stanowiska dalbowego przy nabrzeżu Katowickim oraz w pracach ziemnych przy przebudowywanych nabrzeżach.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.