Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Przygotowanie do wdrożenia Modelu Biznesowego Internacjonalizacji w spółce FLY PARK IN w celu rozpoczęcia zorganizowanej działalności eksportowej na rynkach zagranicznych

kategoria
nazwa beneficjenta
FLY PARK IN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wartość projektu
1 142 295,96 zł
dofinansowanie z UE
648 112,52 zł
Województwo
podkarpackie
Powiat
m. Rzeszów
program
Program Operacyjny Polska Wschodnia
działanie
1.2. Internacjonalizacja MŚP
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Model Biznesowy Internacjonalizacji przygotowano na zlecenie naszej firmy w dniach 11-15 lipca 2019 roku, w związku z zaplanowaniem przez zarząd realizacji strategi intensywnego rozwoju w najbliższej, 5-letniej perspektywie, zmierzającej do pozyskania i utrzymania nowych rynków zbytu dla wiodącego w ofercie sprzedaży krajowej i zyskującego liczne grono odbiorców produktu – stacjonarnych parków zabawy i rozrywki fizycznej. Prace, dotyczące wykonania MBI zlecono firmie zewnętrznej, wybranej w postępowaniu ofertowym – Stowarzyszenie Klaster Doradztwa Gospodarczego z siedzibą w Rzeszowie. Wykonawca zrealizował powierzone zlecenie w przeciągu 5 dni, opierając się w głównym stopniu na analizie ilościowej danych zastanych wg metody desk research, analizie jakościowej zebranych opinii eksperckich, badaniu wskaźników makroekonomicznych oraz na bezpośrednich wywiadach grupowych prowadzonych z kadrą naszej firmy. Na podstawie analizy potencjałów rozwojowych, wykorzystujących m.in. metody porównawcze (pod względem cech jakościowych) w stosunku do oferty zagranicznej konkurencji, produktem, jaki został przeznaczony do dalszego rozwijania (poprzez intensywny proces internacjonalizacji) zdefiniowano kompletną infrastrukturę zabudowy zorganizowanych parków rozrywki, które są projektowane, zabudowywane i montowane przez spółkę FLY PARK IN. Krajami docelowego eksportu będą: Czechy, Litwa, Słowacja oraz Ukraina (wybrane na podstawie różnicowanych czynników i przesłanek, które zostały zdefiniowane i szczegółowo opisane w MBI). Działania niezbędne do wdrożenia MBI: a) nabycie specjalistycznych usług doradczych w zakresie: wyszukiwania i selekcji kontrahentów, badań marketingowych, opracowania kampanii marketingowej, zaprojektowania kanałów dystrybucji, uzyskania certyfikacji, stworzenia dokumentacji produktowej; b) nabycie usług komplementarnych (tj.: materiały reklamowe, dostęp do baz danych, tłumaczenia, badania techniczne); c) udział w zagranicznych misjach gospodarczych.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.