Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Przygotowanie do wdrożenia Modelu Biznesowego Internacjonalizacji w spółce FLYPARK w celu rozpoczęcia zorganizowanej działalności eksportowej na rynkach zagranicznych

kategoria
nazwa beneficjenta
FLYPARK SP. Z O.O.
wartość projektu
1 142 295,96 zł
dofinansowanie z UE
648 112,52 zł
Województwo
podkarpackie
Powiat
m. Rzeszów
program
Program Operacyjny Polska Wschodnia
działanie
1.2. Internacjonalizacja MŚP
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Model Biznesowy Internacjonalizacji przygotowano na zlecenie naszej firmy w dniach 11-15 lipca 2019 roku, w związku z zaplanowaniem przez zarząd realizacji strategi intensywnego rozwoju w najbliższej, 5-letniej perspektywie, zmierzającej do pozyskania i utrzymania nowych rynków zbytu dla wiodącego w ofercie sprzedaży krajowej i zyskującego liczne grono odbiorców produktu – stacjonarnych parków zabawy i rozrywki fizycznej. Prace, dotyczące wykonania MBI zlecono firmie zewnętrznej, wybranej w postępowaniu ofertowym – Stowarzyszenie Klaster Doradztwa Gospodarczego z siedzibą w Rzeszowie. Wykonawca zrealizował powierzone zlecenie w przeciągu 5 dni, opierając się w głównym stopniu na analizie ilościowej danych zastanych wg metody desk research, analizie jakościowej zebranych opinii eksperckich, badaniu wskaźników makroekonomicznych oraz na bezpośrednich wywiadach grupowych prowadzonych z kadrą naszej firmy. Na podstawie analizy potencjałów rozwojowych, wykorzystujących m.in. metody porównawcze (pod względem cech jakościowych) w stosunku do oferty zagranicznej konkurencji, produktem, jaki został przeznaczony do dalszego rozwijania (poprzez intensywny proces internacjonalizacji) zdefiniowano kompletną infrastrukturę zabudowy zorganizowanych parków rozrywki, które są projektowane, zabudowywane i montowane przez spółkę FLY PARK IN. Krajami docelowego eksportu będą: Czechy, Litwa, Słowacja oraz Ukraina (wybrane na podstawie różnicowanych czynników i przesłanek, które zostały zdefiniowane i szczegółowo opisane w MBI). Działania niezbędne do wdrożenia MBI: a) nabycie specjalistycznych usług doradczych w zakresie: wyszukiwania i selekcji kontrahentów, badań marketingowych, opracowania kampanii marketingowej, zaprojektowania kanałów dystrybucji, uzyskania certyfikacji, stworzenia dokumentacji produktowej; b) nabycie usług komplementarnych (tj.: materiały reklamowe, dostęp do baz danych, tłumaczenia, badania techniczne); c) udział w zagranicznych misjach gospodarczych.