Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

„Opracowanie i wdrożenie nowoczesnej postaci leku o łatwej aplikacji, hamującego łysienie androgenowe oraz stymulującego odrost włosów zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn”.

nazwa beneficjenta
ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA
wartość projektu
3 441 386,00 zł
dofinansowanie z UE
1 768 799,65 zł
Województwo
łódzkie
Powiat
pabianicki
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie
1.2. Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Celem niniejszego projektu jest opracowanie, a następnie wdrożenie na rynek polski i wybrane rynki europejskie (Francja, Grecja, Włochy i Niemcy), produktu leczniczego z minoksydylem, w niedostępnej dla polskich pacjentów postaci pianki na skórę głowy. Produkt ten będzie dedykowany dla osób cierpiących na łysienie androgenowe. Ten rodzaj schorzenia jest najczęstszą przyczyną wypadania włosów u obu płci, którego częstotliwość i nasilenie wzrasta wraz z wiekiem. Zgodnie z najnowszymi wynikami badań łysienie androgenowe dotyka blisko 3 na 10 kobiet rasy kaukaskiej powyżej 30 roku życia, by niemal dwukrotnie zwiększyć powszechność występowania w populacji kobiet w wieku 80 lat i starszych (57% z nich). Wśród mężczyzn dolegliwość ta pojawia się zwykle w trzeciej i czwartej dekadzie życia i dotyka od 30% do 50% mężczyzn w wieku 50 lat i około 80% białych mężczyzn w wieku powyżej 70 lat. [1] Na polskim rynku minoksydylu nie występują produkty w postaci pianki na skórę głowy. Niemal wszystkie preparaty zawierające minoksydyl są sprzedawane w postaci płynów na skórę, a jedynie produkt Alocutan jest dostępny w postaci spray’u. W dodatku na rynku nie ma produktu zawierającego minoksydyl w stężeniu 5%, który mógłby być stosowany jednocześnie przez mężczyzn i kobiety. Dostępne farmaceutyki o tej dawce są przeznaczone wyłącznie dla mężczyzn. Osiągnięcie celu nastąpi w efekcie realizacji 4 Etapów prac B+R. W Etapie 1 przeprowadzone zostaną prace formulacyjne i badania przenikania przez skórę ludzką (ex-vivo). W kolejnym Etapie na przynajmniej jednej wybranej formulacji zostaną przeprowadzone testy drażnienia skóry in vitro oraz test potencjału uczulającego in vivo. W Etapie 3 zaplanowano przetransferowanie technologii oraz metod analitycznych do placówki CMO (ang. Contract Manufacturing Organisation) z jednoczesnym zwiększeniem skali do skali docelowej i wytworzeniu serii rejestracyjnych w warunkach GMP. W ostatnim Etapie przeprowadzone zostaną badania stabilności produktu got

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.