Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt Regulamin
UE logo

Projekty

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono:
43492 Projekty
Sortuj według:
empty th tytuł projektu nazwa beneficjenta wartość projektu dofinansowanie z UE Województwo Kategoria empty th empty th
thumb1

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wadowickim (III)

POWIAT WADOWICKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 4 805 478,99 zł 4 415 754,64 zł małopolskie l Dodaj opis projektu Dowiedz się więcej
thumb1

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krakowskim - LUBIĘ TO (II)

POWIAT KRAKOWSKI/ URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO 4 797 946,78 zł 4 408 833,29 zł małopolskie l Dodaj opis projektu Dowiedz się więcej
thumb1

Grant na start

KRAJOWE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 5 048 582,80 zł 4 291 295,38 zł świętokrzyskie ll Dodaj opis projektu Dowiedz się więcej
thumb1

Poprawa dostępu w Powiecie Skarżyskim do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez utworzenie placówki opieki całodobowej oferującej stały pobyt dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych wraz z mieszkaniami chronionymi

POWIAT SKARŻYSKI 5 262 106,18 zł 4 287 095,75 zł świętokrzyskie l Dodaj opis projektu Dowiedz się więcej
thumb1

Samozatrudnienie w OSI - Obszarze Strategicznej Interwencji

STAROPOLSKA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA 5 000 269,00 zł 4 250 228,65 zł świętokrzyskie ll Dodaj opis projektu Dowiedz się więcej
thumb1

Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE/REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ 4 907 951,09 zł 4 171 758,42 zł opolskie l Dodaj opis projektu Dowiedz się więcej
thumb1

Bliżej rodziny i dziecka -wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE/REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ 4 851 210,60 zł 4 123 529,01 zł opolskie l Dodaj opis projektu Dowiedz się więcej
thumb1

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla Subregionu Północnego

PROFES SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 4 809 714,00 zł 4 088 256,90 zł opolskie l Dodaj opis projektu Dowiedz się więcej
thumb1

"Zapobieganie dezaktywizacji zawodowej społeczeństwa powiatu bielskiego poprzez poprawę dostępności i efektywności świadczeń udzielanych w SPZOZ w Bielsku Podlaskim w zakresie chorób aorty i naczyń obwodowych, układów krążenia i kostno-mięśniowego"

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BIELSKU PODLASKIM 5 756 167,96 zł 3 898 491,28 zł podlaskie l Dodaj opis projektu Dowiedz się więcej
thumb1

Opolskie dla rodziców i dzieci

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO/WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU 4 566 496,45 zł 3 881 521,98 zł opolskie l Dodaj opis projektu Dowiedz się więcej