Skip to main content Search Contact
UE logo

Projects

Search Results

Found:
995 Projects
Sort by:
empty th The title of the project Name of the beneficiary Project value Co-financing from the EU Voivodeship Category empty th empty th
thumb1

"Przebudowa szczególnie niebezpiecznych skrzyżowań na sieci dróg krajowych

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 75 447 697,71 zł 50 800 498,58 zł projekt ogólnopolski ll Add a description of the project Learn more
thumb1

Usprawnienie i zwiększenie efektywności działalności kontrolnej Inspekcji Transportu Drogowego

Głowny Inspektorat Transportu Drogowego 3 196 400,00 zł 2 397 300,00 zł projekt ogólnopolski ll Add a description of the project Learn more
thumb1

Modernizacja Laboratorium Technik Komunikacyjnych (LTK) w celu rozwoju Centralnej Bazy Danych o Transporcie

Instytut Badawczy Dróg i Mostów 4 885 902,58 zł 3 003 628,62 zł projekt ogólnopolski ll Add a description of the project Learn more
thumb1

Wyposażenie jednostek ratowniczo - gaśniczych w samochody ratownictwa technicznego

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 10 111 500,00 zł 7 583 625,00 zł kujawsko-pomorskie, małopolskie, mazowieckie, śląskie, wielkopolskie ll Add a description of the project Learn more
thumb1

Wyposażenie Policji w urządzenia do wykrywania środków działających podobnie do alkoholu u kierowców

Komenda Główna Policji 2 793 770,00 zł 2 095 327,50 zł projekt ogólnopolski ll Add a description of the project Learn more
thumb1

Doposażenie Policji w urządzenia rejestrujące zachowania kierowców zamontowane na radiowozach

Komenda Główna Policji 1 438 977,80 zł 1 077 732,75 zł projekt ogólnopolski ll Add a description of the project Learn more
thumb1

Rozbudowa Systemu Realizującego Zadania SEWiK

Komenda Główna Policji 19 982 890,00 zł 14 834 900,22 zł projekt ogólnopolski ll Add a description of the project Learn more
thumb1

Wyposażenie jednostek Policji w urządzenia do wykrywania alkoholu w organizmie kierującego

Komenda Główna Policji 2 379 000,00 zł 1 784 250,00 zł projekt ogólnopolski ll Add a description of the project Learn more
thumb1

Poprawa bezpieczeństwa na drogach krajowych nr 8, 19 i 65 przez ograniczenie skutków miejscowych zagrożeń

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku 2 010 254,00 zł 1 487 570,00 zł podlaskie ll Add a description of the project Learn more
thumb1

Poprawa bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 8 przez ograniczenie skutków miejscowych zagrożeń

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach 694 870,00 zł 494 870,00 zł podlaskie ll Add a description of the project Learn more