Skip to main content Search Contact
UE logo

Projects

Search Results

Found:
9634 Projects
Sort by:
empty th The title of the project Name of the beneficiary Project value Co-financing from the EU Voivodeship Category empty th empty th
thumb1

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej doliny rzeki Wieprz

Miasto Krasnystaw 5 922 174,27 zł 4 420 311,20 zł lubelskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Modernizacja elektrofiltrów bloku nr 2

Elektrownia Kozienice S.A. 15 022 723,90 zł 4 417 639,60 zł mazowieckie ll Add a description of the project Learn more
thumb1

Modernizacja dróg powiatowych nr 359 i 362 służących rozwojowi przedsiębiorczosci

Powiat Tarnowski 5 943 449,00 zł 4 413 727,00 zł małopolskie llll Add a description of the project Learn more
thumb1

Dostosowanie przedsiębiorstwa do wymagań najlepszych dostępnych technik (BAT) w celu uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

Carbon Black Polska Sp. z o.o. 15 397 620,86 zł 4 403 000,00 zł podkarpackie ll Add a description of the project Learn more
thumb1

Budowa elektrofiltrów dla kotłów K-1 i K-2 (OP-130) w Elektrociepłowni nr 3 w Łodzi

Dalkia Łódzka S.A. (poprzednio Zespół Elektrociepłowni w Łodzi S.A.) 12 644 656,00 zł 4 402 650,00 zł łódzkie ll Add a description of the project Learn more
thumb1

Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Powodowie, gmina Wolsztyn

Związek Międzygminny Obra 6 599 670,06 zł 4 395 219,83 zł wielkopolskie l Add a description of the project Learn more
thumb1

Naprawa i odbudowa stacji pomp Starogród gm. Chełmno, pow. chełmiński

Gmina Chełmno 5 810 864,85 zł 4 383 227,99 zł kujawsko-pomorskie ll Add a description of the project Learn more
thumb1

„Suchowola- zbiornik małej retencji wodnej” wieś Karpowicze, gm. Suchowola. pow. Sokólski.

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku 5 489 149,18 zł 4 362 269,00 zł podlaskie ll Add a description of the project Learn more
thumb1

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach na terenie Gminy Zielonka w latach 2004 - 2006

Gmina Zielonka 7 110 013,45 zł 4 332 314,70 zł mazowieckie l Add a description of the project Learn more