Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

ROZWÓJ KOMPETENCJI KADR SEKTORA MŚP SUBREGIONU MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ

kategoria
nazwa beneficjenta
STOWARZYSZENIE NA RZECZ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I HANDLU W OŚWIĘCIMIU/ SPOŁECZNA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I HANDLU
wartość projektu
15 133 415,00 zł
dofinansowanie z UE
11 047 775,00 zł
Województwo
małopolskie
Powiat
chrzanowski
olkuski
oświęcimski
wadowicki
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
działanie
8.4. ROZWÓJ KOMPETENCJI KADR I ADAPTACJA DO ZMIAN
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

CEL PROJEKTU:Rozwój co najmniej 800 przedsiębiorstw z sektora MŚP, mających siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie Małopolski Zachodniej oraz co najmniej 2986 1523K, 1463M ich pracowników poprzez dofinansowanie kosztów usług rozwojowych w ramach PSF do 30.11.2022 r.GD:800 MŚP z Małopolski Zachodniej oraz ich 2986 pracowników, w tym osób prowadzących działalność na własny rachunek. ZADANIA:1 Zakup licencji wraz z utrzymaniem technicznym i zarządzanie systemem informatycznym obiegu bonów2 Zarządzanie obiegiem bonów3 Zarządzanie kontrolą obiegu bonówREZULTATY:Podniesienie kompetencji i kwalifikacji u co najmniej 2389 pracowników MŚP oraz osiągnięcie celu rozwojowego minimum 480 MŚP

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.