Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Wsparcie dla utrzymania działalności dla firmy Eclipse Enterprise Sp. z o.o.

nazwa beneficjenta
ECLIPSE ENTERPRISE SP. Z O.O.
wartość projektu
52 626,60 zł
dofinansowanie z UE
52 626,60 zł
Województwo
dolnośląskie
Powiat
wrocławski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
działanie
1.5. Rozwój produktów i usług w MŚP
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Spółka działa w branży hotelowo-gastronomicznej. W wyniku epidemii zmuszeni byliśmy do zamknięcia restauracji hotelowej, a około 95% rezerwacji na noclegi po 12 marca została anulowana. W przypadku rezerwacji na kwiecień anulowanych zostało ponad 70% noclegów. Mimo odmrożenia gospodarki , nadal nie ma znaczącej poprawy kondycji Spółki. Sprzedaż w ostatnich miesiącach od marca 2020 do maja 2020 w porównaniu do 2019 kształtowała się w następujący sposób: Sprzedaż netto marzec 2020 -141578,15 zł Sprzedaż netto marzec 2019 -249307,61 zł Spadek o 43,21% Sprzedaż netto kwiecień 2020 -70209,20 zł Sprzedaż netto kwiecień 2019 -1044418,93 zł Spadek o 93,28% Sprzedaż netto maj 2020 -70535,61 zł Sprzedaż netto maj 2019 -304666,62 zł Spadek o 76,85% W wyniku zaistniałej sytuacji nie byliśmy w stanie na bieżąco regulować swoich zobowiązań, powstały zobowiązania względem naszych dostawców, które staramy się obecnie spłacić, znacznie pogorszyła się nasza płynność finansowa. Wpływy w miesiącu marcu zmniejszyły się prawie o połowę, gdzie przez 12 dni była prowadzona działalność , po ogłoszeniu stanu epidemii nasze obroty drastycznie zmalały, zostały odwołane rezerwacje usług hotelowych , nie były organizowane imprezy okolicznościowe, eventy. Obecny czas jest to okres , kiedy było organizowanych najwięcej wydarzeń ,w związku z negatywnymi konsekwencjami z powodu COVID-19 i wprowadzonymi ograniczeniami, zmniejszyło się zainteresowanie noclegami, usługami gastronomicznymi oraz organizacją imprez. Nie wiemy jak to będzie wyglądało w przyszłych miesiącach. Otrzymana pomoc w ramach projektu zostanie ,przeznaczone na bieżące koszty związane z utrzymaniem hotelu tj. prąd, gaz, woda oraz szereg innych rachunków związanych z prowadzeniem Hotelu (pralnia, zapotrzebowanie na środki czystości, telefony, internet, ochrona obiektu, monitoring p-poż itp). Dzięki wsparciu finansowemu Spółka będzie w stanie pokryć zaległe zobowiązania, utrzymując przy tym deklarowaną liczbę pracowni

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.