Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Rury z ochroną mikrobiologiczną do przesyłu wody i innych płynów

nazwa beneficjenta
ZBIGNIEW KOTULSKI ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH INGREMIO – PESZEL
wartość projektu
6 866 740,72 zł
dofinansowanie z UE
4 068 546,07 zł
Województwo
małopolskie
Powiat
olkuski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
działanie
1.2. BADANIA I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Celem projektu jest osiągnięcie ochrony mikrobiologicznej w rurach do przesyłu wody i innych cieczy, która zabezpieczy je przed rozwojem mikroorganizmów i powstaniem biofilmu na wewnętrznej powierzchni. Rury będą posiadały ochronę mikrobiologiczną opartą na nanometalach, której skuteczność w praktyce będzie bezterminowa. Ma to ogromne znaczenie dla zdrowia osób korzystających z rur, ograniczając możliwość zainfekowania się groźnymi patogenami. Brak konieczności użycia agresywnych substancji chemicznych służących do dezynfekcji rur, np. w biurowcach, hotelach, budynkach użyteczności publicznej, jest dodatkową cechą proekologiczną.Z punktu widzenia problemu z jakim obecnie musi się zmierzyć świat, opracowanie systemów rurowych z ochroną mikrobiologiczną, która ograniczy możliwość rozwoju biofilmów, patogenów i infekcji ludzi jest celem o ogromnej wadze w skali całego świata.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.